Різниця між ДНК та РНК

Спочатку людям здавалося, що фундаментальною основою життя є білкові молекули. Однак, наукові дослідження дозволили виявити той важливий аспект, який відрізняє живу природу від неживої: нуклеїнові кислоти.

Що таке ДНК?

ДНК ( дезоксирибонуклеїнова кислота ) – це макромолекула, яка зберігає в собі і передає з покоління в покоління спадкову інформацію. У клітинах ж основна функція молекули ДНК – це збереження точної інформації про будову білків і РНК. У тварин і рослин молекула ДНК міститься в складі ядра клітини, в хромосомах. Чисто з хімічної точки зору молекула ДНК складається з фосфатної групи і азотистого підстави. У просторі вона представлена??як дві спірально закручені нитки. Азотисті основи – це аденін, гуанін, цитозин і тимін, причому з’єднуються вони між собою тільки за принципом компліментарності – гуанін з цитозином, а аденін з тиміном. Розташування нуклеотидів в різній послідовності дозволяє кодувати різну інформацію про типи РНК, що беруть участь в процесі синтезу білка.

Що таке РНК?

Молекула РНК відома нам під назвою ” рибонуклеїнова кислота “. Як і ДНК, ця макромолекула невід’ємно міститься в клітинах всіх живих організмів. Їх будова багато в чому збігається – РНК, так само як і ДНК, складається з ланок – нуклеотидів, які представлені у вигляді фосфатної групи, азотистого основи і цукру рибози. Розташування нуклеотидів в різній послідовності дозволяє кодувати індивідуальний генетичний код. РНК бувають трьох видів: і – РНК – відповідає за передачу інформації, р – РНК – є складовою рибосом, т – РНК – відповідає за доставку амінокислот до рибосом. Крім усього іншого, так звана матрична РНК використовується всіма клітинними організмами для синтезу білка. У окремих молекул РНК можна відзначити власну ферментативну активність. Проявляється вона здатністю як би ” розривати ” інші молекули РНК або ж з’єднувати два РНК – фрагмента. РНК так само є складовою частиною геномів більшості вірусів, у яких вона виконує ту ж функцію, що й у вищих організмів макромолекула ДНК.

Порівняльна характеристика ДНК і РНК ( таблиця )

ОзнакиДНКРНК
Місцезнаходження в клітиніЯдро, мітохондрії, хлоропластиЯдро, рибосоми, цитоплазми, мітохондрії, хролопласти
Місцезнаходження в ядріХромосомиЯдерце
Будова макромолекулиПодвійний нерозгалужений лінійний полімер, згорнутий правозакрученной спіраллюОдинарний полінуклеотидний ланцюжок
МономериДезоксирібонуклеотидиРибонуклеотиди
Склад нуклеотидуОзониста основа ( пуриново – аденін, гуанін, пиримідиново – тимін, цитозин ) ; дезоксирибоза ( вуглевод ); залишок фосфорної кислотиОзониста основа ( пуриново – аденін, гуанін, пиримідиново – урацил, цитозин ); рибоза ( вуглевод ); залишок фосфорної кислоти
Типи нуклеідівАденіловий (А ) , гуаніловий (Г) , тиміділовий (Т) , цитоділовий (Ц)Аденіловий (А ) , гуаніловий (Г) , уріділовий (Т) , цитоділовий (Ц)
ВластивостіЗдібна до самоподвоєння за принципом комплементарності А = Т, Т = А, Г = Ц, Ц = Г Стабільна.Не здатна до самоподвоєння. Лабільна.
ФункціїХімічна основа хромосомного генетичного матеріалу ( гена) ; синтез ДНК, синтез РНК, інформація про структуру білків.Інформаційна ( іРНК ) – передає код спадкової інформації про первинні структури білкової молекули, рибосомальна ( рРНК ) – входить до складу рибосом; транспортна ( тРНК) – переносить амінокислоти до рибосом; мітохондріальна і платідна РНК – входять до складу рибосом цих органел.

Порівняння ДНК і РНК

Отже, ми з’ясували, що обидва ці поняття відносяться до нуклеїнових кислот з різними функціями: РНК займається перенесенням біологічної інформації, записаної в молекулах ДНК, яка в свою чергу відповідає за збереження інформації і передає її у спадок. Молекула РНК такий же полімер, як і ДНК, тільки більш короткий. Крім того ДНК являє собою подвійну ланцюг, РНК – це одноланцюгова структура.

Таким чином, різниця між ДНК і РНК полягає в наступному:

    До складу ДНК входять дезоксирибонуклеотиди, до складу РНК – рибонуклеотиди. Азотисті основи в молекулі ДНК – тимін, аденін, цитозин, гуанін; в РНК замість тиміну бере участь урацил. ДНК є матрицею для транскрипції, вона зберігає генетичну інформацію. РНК бере участь у синтезі білка. У ДНК подвійний ланцюг, закручений по спіралі; у РНК – одинарний. ДНК є в ядрі, пластидах, мітохондріях; РНК – утворюється в цитоплазмі, в рибосомах, в ядрі, власна РНК є в пластидах і мітохондріях.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між ДНК та РНК