Різниця між договором і угодою

Яка різниця між трудовим договором і контрактом знають не всі, тому спробуємо роз’яснити ці поняття.

Відмінності між договором і угодою:

При прийомі на роботу за трудовим договором оформляється заява про прийом на роботу, при прийомі за трудовим контрактом – підписується контракт. Після цього видається наказ про прийом на роботу на посаду, передбачену штатним розкладом, на кожного працівника, прийнятого за трудовим договором. Також ведуться типові статистичні облікові форми, і робляться відповідні записи до трудової книжки. Виконання роботи за визначеною спеціальністю, кваліфікацією, посадою з підпорядкуванням працівника внутрішньому трудовому розпорядку і означає виконання роботи в якості робітника або службовця даного підприємства, тобто роботи за трудовим договором.

Зовсім інший зміст мають договори цивільно-правового характеру, пов’язані з працею, що регулюються законодавством, і, зокрема, розглядають трудові угоди. Предметом трудової угоди є певний результат праці, виконання конкретного індивідуального завдання, замовлення або доручення. Праця в цьому випадку є лише засобом виконання зобов’язання.

Згідно з умовами трудової угоди громадянин зобов’язується за винагороду виконати для підприємства індивідуально визначену роботу, в тому числі і на свій ризик, яка полягає в здійсненні тільки фактичних дій (наприклад, ремонт даху, фарбування паркану і т. д.). При виконанні роботи за трудовою угодою не оформлюється заява про прийом на роботу, не видається наказ, не вносяться записи до трудової книжки, не ведеться табель обліку робочого часу, не надається щорічна відпустка, не оплачується лікарняний лист і т. д.

Трудова угода завжди оформляється в письмовому вигляді, з зазначенням конкретної роботи (завдання, замовлення). Після виконання роботи сторонами підписується акт приймання-здачі виконаних робіт, який є підставою для виплати винагороди, передбаченої трудовою угодою. Однак, трудові угоди (договір підряду) не можна укладати, коли робота носить постійний характер і її виконання можливо тільки на основі трудового договору (робота, що виконується бухгалтерами, водіями, секретарями, вахтерами і т. п.).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між договором і угодою