Різниця між громадянством і підданством

Різниця між громадянством і підданством

Оперуючи поняттями “громадянство” і “підданство” не всі розуміють різницю між цими словами. Спробуємо розібратися у відмінностях.

Що таке громадянство?

Громадянство – це правовий, заснований на законі зв’язок громадянина з державою, в результаті якого з’являються двосторонні, взаємні права та обов’язки. Громадянин зобов’язаний не порушувати державних устоїв, платити різні податки, а держава, в особі своїх держорганів, зобов’язується захищати громадянина як всередині держави, так і за його межами. Громадянство підтверджується наявністю внутрішнього документа, в основному паспорта.

Що таке підданство?

Підданство – це зв’язок не з державою, а безпосередньо з особистістю монарха – “підданий її (його) величності”. Тому інститут підданства поширений тільки в монархічних державах. Піддані зобов’язані шанувати і любити монарха, служити йому. У більшості розвинених країн монархія є всього лише символом влади поряд з прапором і гербом. Тому інститут підданства існує поряд з громадянством, або повністю його замінює. У розвинених країнах це розходження на ділі носить лише словесний характер: основи правового положення особистості в монархії Великобританії мало чим відрізняються від ситуації в республіці Франції.

До того ж в останні десятиліття в європейських монархіях, в Японії та деяких інших країнах обидва терміни вживаються як рівнозначні, а замість підданства все частіше використовується термін “громадянство”. У ряді держав перший термін взагалі виключений з широкого вжитку і застосовується лише на особливих церемоніях. У країнах, що розвиваються, у державах арабського Сходу, в Африці зазначене розходження має істотне значення: підданий зобов’язаний бути особисто вірним монарху, населення виховується у відповідних традиціях, нерідко порушення вірності може бути суворо покаране.

У чому різниця між громадянством і підданством?

Підданство відрізняється від громадянства насамперед тим, що воно:

    Є інститутом монархічної держави і означає політико-правовий зв’язок підданого з монархом; Такий правовий зв’язок характеризується не взаємним і рівнообов’язковим, як при громадянстві, а одностороннім характером: підданий несе перед монархом тільки обов’язки, а монарх щодо індивіда має тільки права; В історичній ретроспективі інститут підданства передував виникненню інституту громадянства, що вперше з’являється в епоху буржуазних революцій.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між громадянством і підданством