Різниця між каталогом і картотекою

Різниця між каталогом і картотекою

Досить часто користуючись послугами бібліотек або інших установ, де ми маємо справу з документами, нам доводиться стикатися з поняттями “каталог” і “картотека”. Зазвичай ми навіть не задумуємося про те, Яка різниця між каталогом і картотекою. Спробуємо з’ясувати їхні суттєві характеристики та відмінності.

Відмінності між каталогом і картотекою

Картотеки відображають документи незалежно від наявності їх у фонді даної бібліотеки. В картотеках, зазвичай в значно більших масштабах, ніж в каталогах, застосовується аналітичний опис матеріалів з різних видань (картотеки статей). Каталог установи може створюватися з картотек різних відділів, колекцій, різних типів документів.

Що таке каталог

Каталог – перелік творів друку та інших документів, наявних у фонді бібліотеки або групи бібліотек або ж в інших установах з документообігом, складений за певним принципом і який розкриває склад або зміст фондів. Каталоги створюються як на фонд бібліотеки/установи в цілому (генеральні), так і на його окремі частини – фонди відділів, філій, колекцій, на певні види видань: каталоги книг, періодичних видань, карт, нот, кінофотофонодокументів, магнітострічкових видань, і т. д. За призначенням каталоги бувають генеральними (службовими) або користувацькими.

Що таке картотека

Картотека – упорядковане зібрання даних на паперових картках малого формату. Тобто це система карток з обліковою, довідковою та іншою інформацією. Також – це скринька чи шафа для зберігання карток. Кожна картка в такій картотеці є інформаційною одиницею, що надає відомості про будь-який зберігаємий об’єкт, з метою полегшення пошуку цього об’єкту за певними ознаками. Впорядкування здійснюється обов’язково за логічними критеріями, відповідно абетки, дати і т. д..

Отже, ми з’ясували, що поняття “каталог” і “картотека”не є тотожними, а більше того – картотека є лише складовою частиною каталогу. Розуміючи те, в чому відмінність між каталогом і картотекою, у вас не виникне плутанини через ототожнювання цих двох понять.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між каталогом і картотекою