Різниця між контрактом і договором

Різниця між контрактом і договором

У сучасному житті юридична грамотність не менш важлива, ніж, скажімо, вища освіта. У повсякденному житті практично кожен з нас стикається з такими ситуаціями, які вимагають знань своїх прав. Наприклад, при влаштуванні на роботу деякі організації з майбутніми співробітниками укладають договір, а інші – контракт. Багато хто вважає, що це два абсолютно співмірні поняття. Насправді, ці форми оформлення правовідносин між фізичною особою та підприємством мають суттєві відмінності, знання яких допоможе надалі уникнути розбіжностей з наймачем.

Відмінності між договором і контрактом

    Договір укладається на невизначений час, а контракт – на певний часовий проміжок, тобто це строковий договір. У контракту обов’язкова письмова форма. Трудовий договір може укладатися як в письмовій, так і в усній формі. Контракт укладається лише у випадках, прямо передбачених законами України. Трудовий договір не має таких обмежень Контракт з ініціативи наймача може бути розірваний достроково, за договором працівник може бути звільнений тільки за підставами, визначеними в Трудовому кодексі. Працівник не може припинити дію контракту за власним бажанням, на відміну від договору. Після закінчення терміну дії контракту, роботодавець має право не продовжувати його. За договором працівник може працювати в організації необмежений час. Контракт передбачає додаткові заходи стимулювання, також у ньому можна передбачити гарантії, що стосуються соціальної сфери.

Що таке контракт?

Контракт – це правовий документ, що засвідчує певну домовленість між партнерами (підприємством, установою та працівником) про засади спільної виробничої та творчої діяльності. У контракті прописаний строк його дії, права, обов’язки сторін, обсяги роботи, вимоги щодо її якості, відповідальність сторін (у тому числі матеріальна, моральна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови його розірвання, в тому числі дострокового, умови вирішення соціально-побутових проблем тощо. У деяких випадках законодавство визначає обов’язкове укладення контракту; зазвичай це стосується керівників підприємств, установ та організацій, Зокрема, обов’язково укладається контракт із керівником підприємства, закладу освіти, що перебуває в загальнодержавній власності, науковим, творчим та іншим співробітником національного закладу України, працівниками залізничного транспорту загального користування.

Що таке договір

Договір – це угода між працівником і власником підприємства (установи чи організації) або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства (установи, організації) або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором чи угодою сторін.

Сподіваємося, що ви підвищили рівень своєї юридичної грамотності і тепер зможете пояснити в чому різниця між договором та контрактом.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між контрактом і договором