Різниця між ліцензією і патентом

Різниця між ліцензією і патентом

Часто в засобах масової інформації ми зустрічаємо поняття “ліцензія” та “патент” і зрозуміти їхні відмінності нам не завжди вдається. Що вже говорити про людей, які збираються оформлювати документи на підприємницьку діяльність і стикаються з справжньою проблемою. Щоб подібних незручностей не виникало, спробуємо розібратись яка різниця.

Відмінності між ліцензією та патентом

    Патент – це документ, що засвідчує авторське право; Ліцензія – документ, що надає право на здійснення будь-якої діяльності, яка підлягає обмеженню згідно з законодавством. Патентовласником може бути будь-який громадянин, який заявив про свій намір придбати патент і відповідає кваліфікаційним вимогам, необхідним для даного виду діяльності. Ліцензія видається юридичним або фізичним особам, зареєстрованим як підприємства або організації, так само як і фізичним особам, які можуть здійснювати окремі ліцензовані види діяльності. Патент дає право на особливий порядок оподаткування і видається податковим органом. Ліцензія видається органами виконавчої влади за умови відповідності і дотримання певних критеріїв та правил (ліцензійних умов).

Що таке ліцензія

У науково-підприємницькій сфері використовуються ліцензії на право використання продукту інтелектуальної власності та ліцензії на право провадження відповідної підприємницької діяльності. Ми розглянемо другий вид ліцензій.
Ліцензія – це спеціальний дозвіл, що видається компетентним державним органом або уповноваженою ним посадовою особою на здійснення певних дій чи діяльності у визначених сферах або на використання певних прав, що належать іншій особі. Тобто, ліцензія є підставою виникнення права суб’єкта господарювання здійснювати певні види господарської діяльності. Ліцензуванню підприємницької діяльності підлягають тільки ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на здоров’я людини, навколишнє природне середовище та безпеку держави.

Що таке патент

Патент – це комплекс виключних прав на використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка, які держава гарантує патентовласнику, тобто винахіднику або особі, якій винахідник передав виключні майнові права. Надання виключних прав державою здійснюється на заздалегідь визначений період часу в обмін на контрольоване та публічне розкриття патентовласником суттєвих ознак винаходу.

Тепер ви знаєте, в чому різниця між ліцензією та патентом, і зможете не розгубитися, коли особисто зіткнетеся з цими поняттями.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між ліцензією і патентом