Різниця між ліквідністю та платоспроможністю

Різниця між ліквідністю та платоспроможністю

Визначальними характеристиками фінансового стану підприємства є показники ліквідності і платоспроможності. Але ці поняття несуть у собі різне смислове навантаження. Визначення сутності понять “ліквідність” і “платоспроможність” допоможе нам розібратися з відмінностями між ними.

Відмінності ліквідності і платоспроможності

    Платоспроможність – ширший показник і залежить від рівня ліквідності підприємства. Адже якщо підприємство володіє великим запасом високоліквідних активів, то воно в змозі заплатити за своїми зобов’язаннями, що свідчить про високий рівень платоспроможності підприємства. Ліквідність активів має кілька рівнів, у той час як платоспроможність коливається тільки в певному діапазоні. Ліквідність належить до активів балансу, оскільки тільки вони можуть перетворюватися в готівкові грошові кошти, а для розрахунку платоспроможності використовують як активи, так і пасиви підприємства.

Що таке ліквідність

У загальному розумінні ліквідність – це здатність цінностей легко перетворюватись на гроші, тобто абсолютно ліквідні засоби. Ліквідність можна розглядати у двох аспектах: як час, необхідний для продажу активу і як суму, одержану від цього продажу. Ці аспекти тісно пов’язані між собою. Досить часто активи можна продати за короткий час, але із значною знижкою у ціні. Тому ліквідність – це здатність і швидкість підприємства перетворювати свої активи на гроші для покриття своїх зобов’язань у міру настання строків їх погашення. У зв’язку з цим виділяють кілька типів активів – неліквідні, низьколіквідні, середньоліквідні і високоліквідні.

Що таке платоспроможність

Платоспроможність – це здатність підприємства сплачувати кошти за своїми зобов’язаннями, що вже настали і потребують негайного погашення, за рахунок наявних на банківських рахунках чи в готівці, коштах. Якщо показник платоспроможності компанії знаходиться на досить високому рівні, можна говорити про те, що воно є фінансово стійким, тобто у нього низька імовірність збанкрутувати.

Тепер ви знаєте, в чому різниця між ліквідністю та платоспроможністю, що допоможе вам не заплутатись, коли будете мати справу з економікою підприємства.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між ліквідністю та платоспроможністю