Різниця між лізингом та орендою

Яка різниця між лізингом та орендою розуміють не всі, спробуємо розрізнити ці поняття.

Відмінності між лізингом та орендою

1. Оренда – короткострокова угода, у випадку з лізингом договір укладається на тривалий час, практично завжди рівний строку корисного використання об’єкта;

2. Земельні ділянки можна отримати тільки в оренду, але ніяк не в лізинг;

3. Лізинг передбачає право і обов’язок лізингоодержувача викупити об’єкт договору за залишковою вартістю, оренда ж такого результату подій не передбачає.

4. Різниця між об’єктами оренди і лізингу. Коло об’єктів оренди є ширшим за коло об’єктів лізингу. На відміну від оренди в лізинг не можуть передаватися земельні ділянки та природничі комплекси.

Об’єктами оренди можуть бути цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи, нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення), майно, яке не увійшло у статутні фонди господарських суспільств

Об’ Єктами лізингу можуть бути будь-яке рухоме і нерухоме майно, яке може бути віднесено до основних фондів підприємства згідно із законодавством, в тому числі продукція, виготовлена державними підприємствами. В лізинг не можуть передаватися земельні ділянки та природні комплекси

5. Также цілі оренди і лізингу можуть відрізнятися. Якщо цілі оренди можуть бути як комерційні, так і не коменційні, то цілі лізингу – тільки комерційні

Що таке лізинг

Лізинг – це довгострокова оренда майна з подальшим правом викупу. Це означає, що компанія, що одержала майно по лізингу, використовує його протягом певного проміжку часу, вносячи щомісячні платежі. Після того, коли цей часовий відрізок закінчується, вона має право і навіть зобов’язана викупити у лізингодавця це саме майно за залишковою вартістю. Необхідно зробити застереження, що даний вид послуги не поширюється на передачу земельних ділянок та об’єктів природи. Як правило, договір лізингу в більшості випадків укладається на досить тривалий час, який, однак, не може перевищувати строк корисного використання цього об’єкта.

Що таке оренда?

Оренда – форма майнового договору, при якій власність передається у тимчасове володіння і користування (або тільки у тимчасове користування) орендарю за орендну плату.
Термін оренди може бути найрізноманітнішим – від року і більше, після закінчення строку договору він може продовжуватися або ні. Якщо договір не пролонгується, то майно повертається до орендодавця, і він може розпоряджатися ним на свій розсуд. Що стосується об’єктів оренди, то це може бути як рухоме, так і нерухоме майно, у тому числі і земельні ділянки.

Тепер ви знаєте в чому відмінність лізингу та оренди, що допоможе розширити ваші знання з економіки.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між лізингом та орендою