Різниця між механікою і молекулярною фізикою

Різниця між механікою і молекулярною фізикою

Механіка і молекулярна фізика – розділи фізики. Яка різниця між механікою і молекулярною фізикою ви дізнаєтеся в цій статті. Ці знання фізики потрібні всім людям, незалежно від виду діяльності, а щоб добре оперувати фізичними поняттями, необхідно знати теорію.

Відмінності між механікою і молекулярною фізикою

    Механіка досліджує рух тіл та речовин, молекулярна фізика – будову та властивості. Механіка є універсальним розділом, закони якого використовуються у інших підрозділах фізики, методи ж молекулярної фізики є доволі вузько використовуваними. У молекулярній фізиці закони механіки застосовуються не до кожної окремої молекули речовини, а до величезної їх сукупності. При цьому використовуються усереднені фізичні величини (середні швидкість і енергія молекули, середні густина, тиск і т. ін.).

Що таке механіка

Механіка – це розділ фізики, що вивчає рух тіл. Основним завданням механіки є визначення положення тіла в будь-який момент часу.
Як і в будь-якій фізичній теорії можна умовно виділити підставу, ядро і висновки механіки. Підставою механічної теорії є ідеалізовані об’єкти – матеріальна точка, певне число експериментальних фактів (досліди Галілея, Кавендіша і ін.), Основні фізичні величини – переміщення, швидкість, прискорення, маса матеріальної точки. Ядро механічної теорії містить систему абстракцій (постулати про однорідність і ізотропності простору, про однорідність часу, про миттєве взаємодії одного тіла на інше без матеріальних посередників), закони Ньютона, принцип незалежності дії сил, формулювання основного завдання механіки. Висновком даної теорії є можливість визначення положення точки в просторі в будь-який момент часу. Внаслідок того, що механіка один з найскладніших і великих за обсягом інформації розділів фізичної науки, вона підрозділяється на наукові теорії: кінематика, динаміка, статика, фізика коливань і хвиль, закони збереження. Кожен з цих підрозділів несе своє фундаментальне значення для вирішення основного завдання механіки.

Що таке молекулярна фізика

Молекулярна фізика – розділ фізики, який вивчає речовину на рівні молекул. Речовину на рівні атомів вивчає атомна фізика. Поділяється на фізику газів, фізику рідин, кристалофізику, фізику полімерів. Молекулярна фізика тісно пов’язана з фізичною хімією, фізикою твердого тіла, металофізикою, біофізикою, акустикою і т. д. Це наука про молекулярну будову, властивості, тепловий рух речовин у різних агрегатних станах і їх взаємні переходи.

Сподіваємося, що ця стаття допомогла вам зрозуміти в чому різниця між механікою і молекулярною фізикою. Це означає, що тепер ви зможете краще орієнтуватися в цій науці та продуктивніше використовувати фізику у повсякденній діяльності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між механікою і молекулярною фізикою