Різниця між митною і фактурною вартістю

Різниця між митною і фактурною вартістю

Іноді у засобах масової інформації фігурують поняття “митна вартість і “фактурна вартість”. Як правило, людині, яка не є фахівцем у податковій системі, досить важко розібратися, яка різниця між митною і фактурною вартістю. Тому зараз з’ясуємо їхні відмінності.

Відмінності між митною і фактурною вартістю

Різниця між митною та фактурною вартістю полягає, передусім, у різній функціональній значущості. Якщо митна вартість є основною для системи митного оподаткування, то фактурна вартість є основою системи валютного контролю, а також базою для розрахунку митної вартості.
Митна вартість розраховується в національних грошових одиницях, а фактурна – у вільноконвертованій валюті, яка зазначається у рахунку-фактурі.

Що таке митна вартість

Митна вартість товарів – це заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України. Митна вартість використовується для визначення бази для нарахування ввізного мита та бази оподаткування ПДВ, що сплачується при імпорті.
Митна вартість товарів і метод її визначення заявляються митному органу декларантом під час переміщення товарів через митний кордон України шляхом подання декларації митної вартості. Заявлена декларантом митна вартість товарів і подані ним відомості про її визначення мають базуватися на достовірній, документально підтвердженій інформації, що подається у кількісному виразі. У разі потреби у підтвердженні заявленої декларантом митної вартості товарів декларант зобов’язаний на вимогу митного органу надати йому необхідні для цього відомості.

Що таке фактурна вартість

Фактурна вартість – це вартість, яка фактично оплачена або підлягає оплаті, або має бути компенсована зустрічним надходженням товарів, і яка вказується в рахунку-фактурі, відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу.
Фактурна вартість відображається у вантажній митній декларації в іноземній та національній валюті за курсом НБУ на дату її подання до митного органу.

Ми з’ясували відмінності між митною і фактурною вартістю. Сподіваємось, що ця інформація не лише буде корисною для вас у разі питання ввезення товарів з-за кордону, але і поглибить ваші знання з економіки.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між митною і фактурною вартістю