Різниця між модернізм та реалізм

Модернізм, реалізм… слова начебто відомі, колись у школі чули і проходили, а що саме означають – вже й не згадаємо. У цій статті мова піде про дані течії в літературі та про іх відмінності одна від іншої.

Визначення модернізму і реалізму

Імажиністський футуризм символічного значення
Вам це здається всього лише набором слів? Тоді почитайте визначення модернізму в літературі, і все стане дещо ясніше.

Модернізм – розглядаючи різні визначення цього поняття, неминуче стикаєшся з безліччю не завжди зрозумілих слів. Спробуємо пояснити все простіше. Походить назва з французької мови, де воно означає “сучасний, новітній” . Зазвичай таким своєрідним титулом іменують нові явища в різних видах мистецтва. У нашій країні в літературі подібний напрямок з’явився лише на початку двадцятого століття, але прижився досить швидко. Невдовзі на світ з’явилися його розгалуження:

Імажинізм – коли в центрі уваги твору якийсь образ, часто у відриві від реальності. До нього один час належав С. Єсенін.
Символізм – потужна течія, в основі якого недомовленість, містицизм, неоднозначність трактування. Яскравим представником є??. А. Блок.
Акмеїзм – прийшов на зміну символізму, очистив його від містики і поставив собі на служіння точність формулювань, яскравість, силу слова. Представниками є О. Мандельштам, Н. Гумільов.
Футуризм ( кубофутуризм, егофутурізм ) – явище, що руйнує колишні канони літератури в прагненні створити щось концептуально нове, спрямоване в майбутнє. Представник – В. Маяковський.

Немов гідра модернізм подарував світові і нашій країні зокрема багато нових явищ, які стали служити письменникам вірою і правдою. Варто відзначити основні риси модернізму:

    містика; відрив від реальності; устремління в майбутнє з руйнуванням канонів словесності; доведення смислового навантаження твору до крайності.

А що ж тоді реалізм?

Реалізм набагато скромніше. Щоб написати твори в реалістичному жанрі, досить правдивого зображення реального світу. Не потрібно перебільшень, доведень до крайності, якихось потойбічних символів, метафор, оксюморонів. Все розділяється на об’єктивне і суб’єктивне перекладення дійсності на папір. Реалізм з’явився набагато раніше, ніж модернізм. У цьому напрямку характерні такі яскраві письменники, як Ф. М. Достоєвський і Л. Н. Толстой.

Порівняння модернізму і реалізму

У всього є право на життя. А хто до чого схиляється, це особиста справа кожного і його образ бачення світу. Ми ж спробуємо виділити основні відмінності.

Модернізм є новим явищем, тоді як у реалізму дуже глибокі корені, що йдуть в античність.

Варто відзначити, що модернізм – це загальна назва різних напрямів у літературі, тобто він багатогранний. Про реалізм теж можна сказати подібне, але у нього немає настільки великого розгалуження і якоюсь мірою він самодостатній.

Модернізм прагне до прикрашеною, містичного, акцентованого відображенню світу, а реалізм розповідає все як є з об’єктивної і суб’єктивної точки зору. Що це означає? Об’єктивне – це просто опис реальності, а суб’єктивізм – ставлення автора до світу.

Таким чином, різниця між модернізмом і реалізмом полягає в наступному:

    Модернізм молоде явище, а реалізм був відомий ще в античні час. Модернізм має безліч відгалужень, а реалізм в цьому сенсі скромніше, але більш самодостатній. Модернізм прикрашає світ, надає йому метафоричності, а реалізм розповідає про те, що є насправді.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між модернізм та реалізм