Різниця між монолог та діалог?

Найважливіша функція мови – служити засобом спілкування. Люди обмінюються вітаннями, сперечаються і погоджуються, телефонують, виголошують промови перед публікою, не підозрюючи, що вступають в діалоги або використовують принцип монологічного побудови мови. Монолог і діалог – способи мовного обміну інформацією, що відрізняються за структурою і змістом.

Що таке монолог і діалог

Монолог – це спосіб побудови мови, при якому мовець у формі роздуму, призову або оцінки чиїхось дій передає свій душевний стан. Монолог є структурним елементом багатьох літературних творів, насамперед – драматичних.

Діалог – це мовне спілкування двох або кількох осіб, структура якого складається з послідовного чергування реплік, які сприймаються на слух або записаних у формі прямої мови. Такий спосіб мовної організації служить для обміну думками або корисною інформацією.

Порівняння монологу та діалогу

У чому ж різниця між монологом і діалогом?

Монолог – це вимовлена вголос і звернена до реального чи уявного співрозмовника промова, в якій передаються найпотаємніші думки і виражаються емоції мовця. Мовленнєва ситуація з використанням монологу будується за принципом оратор – слухач.

Монолог вимовляється однією особою і безпосередньо в процесі мови не передбачає відповіді з боку інших учасників мовного спілкування.

У діалозі беруть участь двоє: це бесіда, суперечка, обговорення, в якому висловлюються різні думки щодо теми спілкування або містяться доповнення та підтвердження висловлених думок. Діалог складається з окремих фраз – реплік, кожна з яких представляє собою структурно завершене смислове ціле.

Діалог – це основний мовний компонент міжособистісного спілкування. Він чітко структурований, логічний і послідовний. Монолог – це завжди самовираження, в якому не обов’язково присутній смислова і синтаксична впорядкованість.

Таким чином, відмінність монологу від діалогу полягає в наступному:

Монолог – мова оратора, в якій не передбачається відповіді з боку співрозмовника. У діалозі беруть участь дві людини. Монолог звернений до слухачів чи передбаченого співрозмовника. Учасники діалогу адресують фрази один одному. Монолог – спосіб мовного самовираження. Діалог – важливий комунікативний елемент мови. Діалог структурно розділений на репліки. Монолог – єдиний в смисловому і структурному плані мовний фрагмент.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між монолог та діалог?