Різниця між номінальною і реальною зарплатою

Різниця між номінальною і реальною зарплатою

Кожна працююча людина стикається з поняттями номінальної та реальної зарплати, але розрізнити їх може не завжди. Тому ми визначимо в чому різниця між номінальною і реальною заробітною платою.

Відмінності між номінальною і реальною зарплатою

    Номінальна зарплата – це кількість отриманих грошових коштів. Реальна зарплата визначається кількістю товарів і послуг, які дозволяє купити номінальна зарплата. Реальна зарплата залежить від номінальної, а не навпаки. Номінальна зарплата не дає реального уявлення про рівень життя працівника Коли настає економічна криза і грошова валюта знецінюється, то саме в цей період часу плата за номіналом зростає, а разом з нею і підвищується рівень інфляції. Все це призводить до значного стрибка цін на різноманітні послуги населенню та товари народного споживання. Рівень реальної зарплати в цей час стрімко падає. Чим більша різниця між попитом на працю на ринку опонента і пропозицією роботодавця, тим розмір реальної заробітної плати стає більшим, і щоб привернути працівника на свою сторону, роботодавець змушений платити високу номінальну зарплату.

Що таке номінальна зарплата

Номінальна заробітна плата – це сума грошей, яку одержує працівник за годину, день, тиждень, місяць у касі підприємства. Включає в себе відрахування на соціальне страхування і прибутковий податок. Вона характеризує рівень заробітної плати незалежно від зміни цін на товари і послуги, тому є одним з факторів підвищення добробуту і рівня життя працівників. На одержану номінальну заробітну плату працівник має придбати продукти харчування, одяг, взуття, заплатити за комунальні послуги та інші товари, необхідні для існування його самого та його сім’ї. Суттєво знижують номінальну заробітну плату чисельні податки та платежі. До того ж ціни на товари та послуги не є постійними, вони, як правило, зростають. Тому розміри номінальної заробітної плати не дають реального уявлення про реальний життєвий рівень працівника.

Що таке реальна зарплата

Реальна заробітна плата Визначається масою товарів і послуг, які можна придбати за номінальну заробітну плату за існуючого рівня цін після відрахування податків та інших платежів. Отже, рівень реальної заробітної плати визначається сумою номінальної оплати праці, рівнем податків і цін на життєві блага. При даному рівні цін реальна заробітна плата змінюється прямо пропорційно змінам номінальної заробітної, а при даному рівні номінальної заробітної плати – обернено пропорційно зміні цін на споживчі товари і послуги.

Сподіваємося, що стаття не лише поглибила ваші знання з економіки, але допоможе у повсякденному житті, адже знати в чому різниця між номінальною і реальною зарплатою необхідно кожному.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між номінальною і реальною зарплатою