Різниця між новела та оповідання

Оповідання і новела відносяться до розповідного епічного жанру і володіють деякими загальними характерними рисами: невеликим обсягом, чітко позначеним сюжетом, динамізмом розвитку дії з вираженою кульмінацією і розв’язкою. Однак новела має і відмітні жанрові особливості, що дозволяють виділити її з ряду творів сучасної прози в самостійний літературний вигляд.

Що таке новела і розповідь

Новела – це невеликий за обсягом прозовий твір, якому властиві гострий сюжет з несподіваною розв’язкою, стислість і нейтральний стиль викладу, а також відсутність вираженої авторської позиції по відношенню до літературних героїв.

Оповідання – це різновид творів епічного жанру для яких характерне розповідь про події з життя головного героя, які розкривають психологічний аспект його вчинків або душевного стану.

Порівняння новели і оповідання

У чому ж різниця між новелою і оповіданням?

Новела відрізняється підкресленою лаконічністю розповіді. У ній не допускається пряма авторська оцінка дій літературних персонажів чи умов, що визначають розвиток описуваних подій.

В оповіданні така оцінка побічно виражається в портретній характеристиці та авторських відступах. Вона необхідна для розкриття теми, яка часто пов’язана з виявленням психологічних факторів, принципово важливих для розуміння душевного стану головного героя. Його поведінка в незвичайній життєвій ситуації складає основу сюжету оповідання. Сюжетну дію при цьому обмежується вузькими тимчасовими рамками і прив’язане до конкретного місця подій.

У новелі відсутній психологізм. Найважливіше у ній – неординарна подія, що задає динамічну напруженість сюжету. У центрі читацької уваги виявляється не стільки герой, скільки те, що з ним відбувається. Новеліст не прагне створити глибокий підтекст основного змісту свого невеликого твору. Його завдання – надати гостроту сюжету і досягти граничного напруження оповідання в кульмінації.

При обмеженому числі персонажів у оповіданні може розвиватися додаткова сюжетна лінія. У новелі сюжет не може мати розгалуженої структури. Він пов’язаний тільки з тим, що відбувається з головним героєм. Інші персонажі у новелі зустрічаються вкрай рідко: як правило, тільки в тому випадку, якщо додатковий епізод з їх участю підсилює динаміку дії.

Таким чином, відмінність новели від оповідання полягає в наступному:

У новелі гострота сюжету виражена більшою мірою, ніж в оповіданні.
Для новели характерний нейтральний стиль викладу, в той час як в оповіданні використовується авторська оціночна характеристика персонажів чи подій.
В оповіданні розкривається мотивація вчинків героя. У новелі зображується сама дія і відсутні прийоми психологічного аналізу поведінки персонажів.
Оповідання може мати прихований підтекст, важливий для реалізації авторського задуму. У новелі не допускається багатозначності трактувань основної теми.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між новела та оповідання