Різниця між прислів’ям та приказкою

Чим прислів’я відрізняється від приказки пояснити зможе не кожен. А прислів’я та приказки – скарбниця мудрості багатьох поколінь. Сотні років ними керувалися як кодексом моральних норм та настанов, тому можна говорити, що народ формувався великою мірою завдяки прислів’ям та приказкам. Поняття “прислів’я” і “приказка” майже постійно вживають разом, тому вже не залишилося найменших сумнівів, що мова йде про один і той самий засіб художньої виразності. Насправді ж ці слова синонімами не є.

Відмінності прислів’я від приказки

    Прислів’я має повчальний зміст, а приказка передає емоційне ставлення до сказаного. Прислів’я є логічним, завершеним висловом, приказка виступає у реченні як словосполучення. Приказки звичайно коротше прислів’їв, можуть бути підставою для виникнення останніх. Прислів’я, як правило, ритмічні й мають риму

Що таке прислів’я

Прислів’я – це мала форма народної поетичної творчості, короткий, ритмізований вислів, що несе узагальнену думку, висновок, іносказання з дидактичним ухилом. Це образне, граматично оформлене і логічно завершене висловлювання, яке має повчальний зміст. Воно має ритмічно організовану форму. Приклад подібного висловлювання наступний: “Що посієш, те й пожнеш”.

Що таке приказка

Приказка – це жанр фольклорної прози, короткий сталий образний вислів констатуючого характеру, що має одночленну будову, нерідко становить частину прислів’я, але без висновку, і вживається в переносному значенні. Зміст її, на відміну від прислів’я, не має звичайно повчального характеру, їй властива синтаксична незавершеність. Досить часто це вкорочене прислів’я, наприклад: “як сніг на голову”, “вивести на чисту воду”, “лисячий хвіст”, “вовчий рот”, “собаку з’їв”.

Прислів’я та приказки схожі між собою і становлять по суті один жанр народної творчості. Відмінність між ними полягає, головним чином, в тому, що прислів’я висловлюють більш повні твердження, які містять у собі певне міркування і висновок, а приказка – лише натяк на висновок… Приказка може перетворитись на прислів’я, коли міркування, дане натяком, набуде розширеності, узагальненості.

Сподіваємося, що тепер ви знаєте “яка різниця між прислів’ям та приказкою” і відтепер вам стали ближче не лише знання з теорії літератури, а й скарбничка народної мудрості, з якої можна зачерпнути набагато більше, якщо знати, що саме шукати.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між прислів’ям та приказкою