Різниця між тема та ідея

Будь-який аналіз літературного твору починається з визначення його теми та ідеї. Між ними існує тісний смислова і логічний зв’язок, завдяки якій художній текст сприймається як цілісне єдність форми і змісту. Правильне розуміння значення літературознавчих термінів тема та ідея дозволяє встановити, наскільки точно автор зумів втілити свій творчий задум і чи варто читацької уваги його книга.

Що таке тема та ідея

Тема літературного твору – це смислове визначення його змісту, що відображає авторське бачення зображуваного явища, події, характеру або інший художньої реальності.

Ідея – це задум письменника, що переслідує певну мету в створенні художніх образів, у використанні принципів побудові сюжету і досягненні композиційної цілісності літературного тексту.

Порівняння теми та ідеї

У чому ж різниця між темою та ідеєю?

Образно кажучи, темою можна вважати будь-який привід, який спонукав письменника взятися за перо і перенести на чистий аркуш паперу відбите в художніх образах сприйняття навколишньої дійсності. Писати можна про що завгодно; інше питання: з якою метою, яку задачу ставити перед собою?

Мета і завдання визначають ідею, розкриття якої і складає сутність естетично цінного і суспільно значимого літературної праці.

Серед різноманіття літературних тем можна виділити кілька основних напрямів, які служать орієнтирами для польоту творчої уяви письменника. Це історичні, соціально – побутові, пригодницькі, детективні, психологічні, морально – етичні, ліричні, філософські теми. Список можна продовжити. До нього увійдуть і оригінальні авторські замітки, і літературні щоденники, і стилістично відточені виписки з архівних документів.

Тема, відчута письменником, знаходить духовний зміст, ідею, без якої книжкова сторінка залишиться просто зв’язковим текстом. Ідея може бути відображена в історичному аналізі важливих для соціуму проблем, в зображенні складних психологічних моментів, від яких залежить людська доля, або просто у створенні ліричної замальовки, будить у читача почуття прекрасного.

Ідея – глибинний зміст твору. Тема – мотив, що дозволяє реалізувати творчий задум у рамках конкретного, точно означеного контексту.

Таким чином, відмінність теми від ідеї полягає в наступному:

    Тема визначає фактичне і смисловий зміст твору. Ідея відображає завдання і цілі письменника, яких він прагне досягти, працюючи над художнім текстом. Тема володіє формоутворювальними функціями: вона може бути розкрита в малих літературних жанрах або отримати розвиток у великому епічному творі. Ідея – основний змістовний стрижень художнього тексту. Вона відповідає концептуальному рівню організації твору як естетично значимого цілого.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Різниця між тема та ідея