Різниця між ЗМК та ЗМІ

Різниця між ЗМК та ЗМІ

Іноді буває складно розшифрувати, що означає та чи інша абревіатура. Що вже говорити про те, аби відрізняти одну абревіатуру від іншої. Скорочення “ЗМК” та “ЗМІ” ми зустрічаємо доволі часто, але ми впевнені, що мало хто намагався зрозуміти яка різниця між ЗМК і ЗМІ.

Відмінності між ЗМК та ЗМІ

    Термін “засоби масової комунікації” не ідентичний терміну “засоби масової інформації””. До останніх відносять пресу, радіомовлення й телебачення. Поняття ЗМК – набагато ширше. Це не тільки технічні засоби – кінодокументалістика, телебачення, радіомовлення, преса, інтернет-сайти, мережі, відео, а й природні ЗМК – різні знаки, ритуали, обряди, збори та ін ЗМК мають особливий комунікативний наголос, який відсутній у ЗМІ. ЗМІ ж мають на меті лише інформування пасивної авдиторії з боку держави Система ЗМІ – це лише складова комплексу ЗМК

Що таке ЗМК

Засоби масової комунікації – процес поширення інформації (знань, духовних цінностей, моральних і правових норм тощо) з допомогою технічних засобів на чисельно великі, розосереджені аудиторії.
Умови функціонування масової комунікації: масова аудиторія (вона анонімна, просторово розосереджена, але ділиться на групи за інтересами тощо); соціальна значущість інформації;;наявність технічних засобів, що забезпечують регулярність, швидкість, тиражованість інформації, передачу її на відстань, зберігання і багатоканальність (в сучасну епоху усіма відзначається перевага візуального каналу).
Масова комунікація як процес спілкування з великою кількістю людей здійснюється через природні та технічні засоби масової комунікації.
Приклади усних форм масової комунікації: лекція, проповідь, мітинг, нарада, збори. Приклади масової комунікації за допомогою технічних засобів: листівка, газета, журнал, теле-, радіопередача, комп’ютерна газета, документальний кінофільм, книга.
Масова комунікація з’являється з виникненням людського суспільства. З давніх часів до наших днів комунікаційний процес здійснюється через втілення інформації в системах знаків, що її закодовують, зашифровують і передають у часі та просторі.

Що таке ЗМІ

Засоби масової інформації – це організаційно-технічні комплекси, що дозволяють здійснювати швидку передачу, масове тиражування великих обсягів словесної, образної та музичної інформації. Це розгалужена мережа установ, що займаються збором, обробкою, поширенням інформації. У цю мережу входять телерадіопрограми, газети, журнали, інформаційні агенства, кінодокументалістика. Сучасні ЗМІ с установами, створеними для відкритої публічної передачі за допомогою спеціального технічного інструментарію різноманітних відомостей будь-яким особам.

Отже, ми з’ясували Відмінності між ЗМК та ЗМІ. Сподіваємось, що відтепер ви будете краще оперувати цими схожими в написанні, але різними за значеннями абревіатурами.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Різниця між ЗМК та ЗМІ