Романтизм та реалізм спільне та відмінне

Порівняльна характеристика реалізму і романтизму викладена в цій статті. Різниця між романтизмом і реалізмом досить суттєва

Романтизм і реалізм: спільне і відмінне

Спільні риси:

    Обидва напрямки розвивались в першій половині ХІХ століття Вони мають спільний фундамент розвитку – історичну та естетичну ситуації На першому плані – пізнавальна та виховна функції мистецтва Тема бунтарства присутня в обох напрямах

Відмінні риси:

    Романтики абсолютизували творчу уяву письменника, а реалісти робили акцент на власному спостереженні за життям, досліджуючи його явища Романтики тікали від реальності та буденності, а реалісти зображали конкретних людей та описували конкретні події В романтизмі людина зображується як носій домінуючої пристрасті, а в реалізмі людина часто зображувалась у всій своїй “красі” – часом химерною, безглуздою, неосвіченою та ницою Головний девіз романтиків – винятковим особистостям – виняткові обставини. Кредо реалістів – типовим характерам – типові обставини

Що таке романтизм?

Романтизм – це особливий напрямок у літературі та мистецтві, який виник у першій чверті ХІХ століття. Він характеризується своєрідним зображенням ідеальних героїв та їх почуттів. Особливістю романтизму є відчуття хиткості світу та небувале розчарування у революції як такій.

Що таке реалізм?

Реалізм – це особливий напрямок та стиль у літературі та мистецтві, який виник в ХІХ столітті. Своєю головною метою реалісти вважали правдиве відтворення наявної дійсності в її типових особливостях. Першим хто вжив термін “реалізм” був французький критик Жюль Шанфльорі.

Сподіваємося, що з цієї статті Ви дізналися про спільні риси романтизму і реалізму.

Романтизм та реалізм спільне та відмінне