Що таке бюрократизація?

Що таке “бюрократизація”? Прочитавши дану статтю, Ви знайдете відповіді на свої запитання.

Що таке бюрократизація?

Бюрократизація – це процес, в якому пропагандують бюрократизм. В свою чергу, бюрократизм, або адміністративна система – створення організації, яка буде складатися з певного переліку офіційних осіб, посад, постів, що утворюють ієрархію (порядок елементів від вищого до нижчого). Ці офіційні особи, посади, пости тощо повинні розрізнятися формальними правилами, обов‘язками.

Сучасній Україні від минулих історичних років в спадок перейшло безліч тяжких бюрократичних традицій державного управління. Діяльність бюрократії не є прямою ознакою створення якогось правління, оскільки основною формою бюрократизації є – виконання та дотримання державно управляючих функцій.

В сучасному суспільстві тлумачення “бюрократії” є таким – “це сукупність осіб, які за грошову винагороду виконують якусь управляючу діяльність”. І якщо цей управляючий склад буде дотримуватися головної мети – це якісно управляти державою, – то такий склад цілком можна називати позитивним, успішним.

“Бюрократія” була об‘єктом дослідження для таких видатних мислителів минулого, як: Арістотель, Платон, Цицерон, Г. Гегель та інші. Їхні дослідження змістовно вплинули на організацію державного управління Володимира Ілліча Леніна та Карла Маркса. Проте їхнє бажання ліквідувати бюрократію зазнали краху, їм навпаки, вдалося посилити значення бюрократії в системі державного управління.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Що таке бюрократизація?