Що таке електроліти?

Якщо Ви не знаєте що таке електроліти, то тоді читайте дану статтю, і Ви знайдете всі відповіді на ваші запитання.

Що таке електроліти?

Електроліти – це речовини, в яких розплави, або розчини мають здатність проводити електричний струм, в результаті дисоціації на іони, але самі речовини не можуть проводити електричний струм.

Приклади електролітів : бромідна кислота (HBr), сульфідна кислота (H2S), калій хлорид (KCl).

Визначення електролітів:

1. Хімічні речовини або системи, в яких переміщення іонів супроводжується електролізом (за умови постійного струму):

    тверді електроліти (AgCl, AgI) рідкі (розчини кислот, лугів, солей) розплавлені (NaOH, MgCl2).

2. Речовини, які можуть створювати іони внаслідок розчинення в іонізуючих розчинниках (у воді, спирті тощо).

3. Сполуки, які в розтопленому стані або в розчині проводять електричний струм.

Термін “електроліт” був вперше застосований та започаткований в науці англійський вчений – Майкл Фарадей. До електролітів раніше відносили тільки солі, кислоти, луги та воду, а тепер до них додають ще рідкий аміак, рідкий сірчастий ангідрид, окисли металів тощо.

Характерною ознакою електролітичної провідності Є – здатність спостерігати за хімічних розкладом будь-якої речовини при тривалому проходженні струму.

Властивості притаманні електролітам: іонна провідність; рух іонів в електролітах; процес дисоціації; електролітична дисоціація; властивості кислот, основ, солей; іонно-молекулярні рівняння; зсув іонних рівноваг тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Що таке електроліти?