Що таке нейрон?

В цій статті розглянемо яка Будова нейрона та Функціональні властивості нейрона.

Що таке нейрон?

Нейрон – це спеціалізована нервова клітина, що є основною структурною і функціональною одиницею нервової системи.

Нейрон складається Із:

– Сома – центральне тіло з ядром посередині, форма якого може бути різноманітною;

– Дендрити – короткі відростки, які йдуть в різні сторони;

– Аксон – довгий відросток, який вкритий мієліновою оболонкою і поєднує нервову клітину з іншими.

Дендрити – це короткі і розгалужені частини нейронів, які виходять з тіла і відповідають за сприйняття нервових імпульсів. Вони можуть тягнутися на сотні мікрон та багаторазово розгалужуватися, утворюючи складне “дендритне дерево”.

Аксон є особливим клітинним волокном, що виходить з тіла клітини у місці, яке називають аксонним горбиком. Аксон – це продовгувата частина нейрона у формі трубочки, що розгалужується на кінці. Саме через аксон внутрішні нервові імпульси передаються наступному нейрону. Аксони мають свій власний особливий цитоскелет, елементи якого є критично важливими для процесів сигнальної передачі. Розгалуження аксона контактують з іншими нервовими клітинами, а також із м’язовими та залозистими клітинами.

Мієлінова оболонка – це спеціальний електроізолюючий захисний шар, що не дозволяє нервовим імпульсам розсіюватися. Він покриває не весь аксон, а проміжки між ділянками оболонки можуть бути до 1 мм.

Функції нейронів:

– сприйняття подразнень;

– обробка подразнень;

– передача інформації (нервових імпульсів);

– формування відповідної реакції.

Функціонально в нейроні виділяють:

1) сприймаючу частину (дендрити і мембрану соми нейрона);

2) інтеграційну частину (сомц з аксоновим горбиком);

3) передавальну частину (аксоновий горбик з аксоном).

Види нейронів:

1) за локалізацією;

А) центральні (голдовний і спинний мозок);

Б) переферичні (мозкові ганглії, черепні нерви);

2) за функцією:

А) аферентні (чутливі) – несуть інформацію від рецепторів до ЦНС;

Б) вставні (конекторні), що забезпечують зв’язок між аферентним і еферентним нейронами;

В) еферентні:

– рухові – передні роги спинного мозку;

– секреторні – бічні роги спинного мозку;

3) за функціями:

А) збудливі;

Б) гальмівні;

4) за біохімічними особливостями, за природою медіатора;

5) за якістю подразника, який сприймається нейроном:

А) мономодальні;

Б) полімодальні.

Біполярні нейрони – це нейрони із двома відростками. Найчастіше це периферійно чутливі нейрони, у яких один дендрит, спрямований назовні, і один аксон. По хімічній специфічності, тобто по природі фізіологічно активної речовини, що виділяється нервовими закінченнями даного нейрона, нейрони підрозділяються на: холінергичний нейрон, пептидергічний ( та або інша речовина пептидной природи) і т. д.

За деякими даними у людини та інших приматів не менше 70 % усіх нервових клітин ЦНС локалізовано у корі великих півкуль головного мозку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Що таке нейрон?