Що таке життєвий цикл

Усі живі організми мають певний життєвий цикл, який повинен забезпечувати безперервність існування виду. З даної статті ви дізнаєтеся про Життєвий цикл рослин та Види життєвих циклів.

Що таке життєвий цикл?

Життєвий цикл – це період між однаковими фазами розвитку двох або більшої кількості послідовних поколінь.

Тривалість життєвого циклу у різних організмів різна у бактерій чи дріжджів, наприклад, проміжок часу між поділами клітини не перевищує 30 хвилин, тоді як у деяких вищих рослин і хребетних тварин він триває протягом багатьох років (наприклад, сосна звичайна досягає статевої зрілості на 30-40-му році життя, а представник осетероподібних риб – білуга – на 12-18-му). Тривалі життєві цикли можуть мати і безхребетні тварини. Так, личинки одного з видів північноамериканських цикад розвиваються впродовж 17 років. У цілому тривалість життєвого циклу залежить від кількості поколінь, які змінюються протягом року, або кількістю років, протягом яких здійснюється один життєвий цикл.

Життєві цикли розділяють на:

– прості

– складні

Простий життєвий цикл це коли всі послідовні покоління не відрізняються одне від одного. Такі цикли притаманні деяким одноклітинним, колоніальним та багатоклітинним формам водоростей (наприклад, деяким зеленим водоростям).

Складні життєві цикли супроводжуються закономірним чергу­ванням різних поколінь або складними перетвореннями організ­му під час розвитку. Складні життєві цикли притаманні більшості рослин. Вони характеризуються Чергуванням поколінь : гаплоїдного (статевого) і диплоїдного (нестатевого). Так, у деяких водоростей (бурих, червоних) чергується статеве покоління, переважно гаплоїдне, з нестатевим, переважно диплоїдним. Серед вищих рослин лише в мохоподібних переважає статеве покоління, тим часом як у інших (папоротепо­дібні, хвощеподібні, плауноподібні, голонасінні, покритонасін­ні) – нестатеве. Складний життєвий цикл можна простежити протягом життя однієї особини або кількох поколінь. У складних життєвих циклах можуть чергуватися статеве і нестатеве, статеве і партеногенетичне, роздільностатеве і гермафродитне покоління.

Тепер ви знаєте що таке біологічний життєвий цикл рослин і які його види.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Що таке життєвий цикл