Що вивчає анатомія?

Що вивчає анатомія?

Анатомія – розділ морфології, що розглядає будову тіл організмів на рівні вище клітинного. Предметом вивчення є і зовнішні, і внутрішні форма і структура органів і частин тіла.

Як видно з визначення, анатомія не зосереджується виключно на людині. Є Анатомія рослин, в рамках якої розглядають будову представників флори, закономірності розвитку їх тканин, мікроскопічну структуру. Анатомія тварин вивчає будову тварин, за винятком хребетних і людини.

Анатомія людини охоплює найрізноманітніші аспекти дослідження людського організму.

Так, Топографічна анатомія – це наука, що вивчає пошарову будову анатомічних областей, розташування органів відносно один одного, скелета, шкіри. Цей прикладний розділ анатомії вважається основою для хірургії.

Нормальна анатомія людини вивчає будову здорового організму по здоровим органам, частинам тіла і тканинам.

Патологічна анатомія розглядає морфологічні зміни органів людини, що відбулися під впливом хвороб або зовнішніх факторів.

Крім медицини, анатомія тісно пов’язана з іншими галузями знань. Порівняльна анатомія лягла в основу вивчення філогенезу (еволюції тваринного світу): вона розглядає подібності та відмінності в будові зародків на різних етапах розвитку, завдяки чому ми можемо говорити про спільних предків нині існуючих тварин. Знання пластичної анатомії дозволяє художникам і скульпторам точно передавати пропорції тіла, обриси, рух.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Що вивчає анатомія?