Що вивчає онтологія?

Що вивчає онтологія?

Онтологія – наука про суще, або про буття. Як і майже завжди, коли йдеться про філософію, визначення вельми абстрактні.

Що вивчає онтологія, що містить поняття “буття”?

У найширшому значенні під буттям розуміється все існуюче. Філософська категорія буття, що є предметом вивчення онтології, містить:

    реально існуючі предмети, явища, зазвичай позначаються як “навколишній світ”; процеси розвитку та зміни реального світу; самодостатню субстанцію, об’єднуючу дух і матерію.

Онтологія вивчає форми буття. Матеріальна форма припускає існування матеріальних, що володіють масою, щільністю, обсягами тіл, предметів, явищ. Ідеальне буття – самостійна реальність духовного буття. Людське буття – існування людини в матеріальній і ідеальної реальності, соціальне буття – існування людини в суспільстві і існування самого товариства. Ноуменальне буття – реально існуюче незалежно від свідомості спостерігача, феноменальне буття – існуюче у свідомості самого пізнающого суб’єкта.

Всі ці форми представляють єдність соціальної, об’єктивної, суб’єктивної, фізичної та віртуальної реальності.
Крім вивчення форм буття, співвідношення між абстрагованою природою і абстрагованим людиною, онтологія розглядає суміжні філософські проблеми, зокрема, займається вивченням питання випадкового і організованого розвитку буття, його дискретності та безперервності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Що вивчає онтологія?