Що вивчає стилістика?

Що вивчає стилістика? Прочитавши статтю Ви дізнаєтесь всю потрібну інформацію.

Що вивчає стилістика?

Стилістика – це наука, яка вивчає функціонально-стильові засоби мови, їх застосування тощо.

Предмет стилістики – індивідуальний підхід до певних мовленнєвих актів; манера розмови, стиль говору. Наука досліджує розвиток мовленнєвих стилів зі сторони історії розвитку саме літературної мови, також досліджує еволюцію мови художнього твору, фігури, тропи та ін.

Наука виникла в XIX-XX ст., основою для створення стала інша галузь мовознавства – риторика.

Наука ділиться на:

    стилістика мови (мовна стилістика) стилістика мовлення (мовленнєва стилістика)

Мовна стилістика – це зібрання мовних засобів (слова, граматичні форми, морфеми, синтаксичні конструкції), які залежать від змісту, мети та характеру висловлювання. Предмет – мовні засоби, їх можливості та мовні ресурси.

Мовленнєва стилістика – ефективне використання системи мовних засобів, які підібрані з певною метою й за конкретних умов спілкування. Вивчає функціональні стилі, мовленнєві різновиди. Досліджує стилістичні можливості будь-якої мови, які на пряму залежать від мети та завдань спілкування, змісту й типу мовлення. Завдання – дослідження найменших емоційних та експресивних відмінностей між жанрами та видами писемного мовлення.

Отже, стилістика це наука, що вивчає стильові засоби мови, та їх застосування; розвиток почала свій від іншої науки – риторики.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Що вивчає стилістика?