Складові рефлекторної дуги та їхні функції

Розглянемо Рефлекторний механізм діяльності нервової системи людини.

Рефлекторна дуга та її компоненти

Рефлекс – це основний механізм діяльності ЦНС; реакція-відповідь організму на подразнення з внутрішнього або зовнішнього середовища, яка здійснюється за участю ЦНС по елементах Рефлекторної дуги (кільця) шляхом їхнього послідовного збудження.

Рефлекторна дуга – це Ланцюг нейронів, по якому збудження від рецепторів проходить до виконавчого органу.

Функції рефлекторної дуги: здійснення рефлексу, забезпечення трофіки м`язів, підтримання тонусу м`язів.

Час рефлексу – проміжок часу від моменту подразнення до початку рефлекторної відповіді, що залежить від складності рефлекторної дуги, сили подразнення та рівня збудливості її окремих ланок.

Рефлекторні акти здійснюються за допомогою моносинаптичних (двонейронних) та полісинаптичних (багатонейронних) рефлекторних дуг.

Рефлекторні дуги, в яких контактують між собою два нейрона – чутливий і руховий, а збудження проходить через один синапс, називають Прості, Моносинаптичні. Рефлекторні дуги, що мають два і більше синаптичних перемикань, є Складні, Полісинаптичні.

Рефлекторна дуга складається з таких вузлових елементів:

– Рецептори органів чуттів, що сприймають подразнення і перетворюють його на нервовий імпульс, який далі поширюється по інших структурах дуги;

– Доцентровий (чутливий, аферентний) Шлях, по якому нервовий імпульс несе інформацію до ЦНС (первинного метамера спинного мозку чи вищих відділів ЦНС);

– в певній Ділянці ЦНС, що отримує нервовий імпульс, інформація опрацьовується, часто передається по вставних (інтеркалярних) нейронах до суміжної ділянки метамера спинного мозку та інших структур ЦНС, продукується відповідна реакція, яка у вигляді нервового імпульсу передається на руховий нейрон;

– Руховим (відцентровим, еферентним) Шляхом нервовий імпульс надходить до робочого органа (ефектора);

– Ефектор (робочий орган) власне здійснює відповідну реакцію на подразнення. Ефектором можуть бути скелетні та гладенькі м’язи, секреторні залози, серце та інші органи.

Тепер вам відомі складові рефлекторної дуги їх функції та фізіологічне значення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Складові рефлекторної дуги та їхні функції