Стародавня історія України терміни та поняття (Л-Р) ЗНО

У даній статті надано відповіді та роз’яснення по термінам та поняттям стародавньої історії України по літерам (Л-Р) , переглянути статті по іншим літерам: (А-К) , (С-Я) .

Льодовиковий період визначення:

Льодовиковий період – період тривалих похолодань в історії Землі. Відколи з’явилася людина, на планеті було чотири похолодання. Останнє тривало кілька десятків тисяч років. На зміну йому прийшла епоха потепління (наприкінці пізнього палеоліту), в яку ми тепер і живемо.

Магія визначення:

Магія (від гр. “чаклунство”) – це дії, обряди та ритуали, за допомогою яких реліг. людина намагається зму­сити уявні надприродні сили (богів, духів і т. її.) певним чином втрутитися в її життя, вплинути на довкілля. Магія є складовою частиною всіх релігій.

Матріархат визначення:

Матріархат (від лат. “мати” і гр. “влада”) – це одна з форм сусп. устрою, переважно за раннього періоду родового с-ва (від палеоліту до неоліту). Характеризувалася провідним становищем жінки в родині, госп. житті тощо.

Мезоліт визначення:

Мезоліт (від гр. “середній, серединний” і “камінь”) – це епоха кам’яної доби, що була перехідною між палеолітом і неолітом. Датується X-VII тисячоліттям до н. е.

Металургія визначення:

Металургія (від гр. “копальня”) |- 1) наука про одержання металів з руд і надання металевим сплавам необхідних властивостей. 2) Відповідні техніка і галузь промисловості. Першим металом, який почали виплав­ляти, була мідь. На території України цей процес пов’язують з трипільцями (ІУ-ІИ тис. до н. е.).

Мистецтво визначення:

Мистецтво – специфічна форма сусп. світогляду та людської діяльності, яка відбиває світ у худ. образах.

Що таке міф?

Міф (міт; від гр. “слово, переказ”) – це легенда, оповідь, яка передає уявлення давніх народів про явища природи, богів, обожнених героїв, уявних істот, реальні та фантастичні події. Переносно – вигадка.

Що таке міфологія?

Міфологія (мітологія; від гр. “слово, переказ” і “поняття, думка, розум”) – 1) це сукупність міфів того чи ін. народу. 2) Наука про міфи та міфологічну свідомість різних народів.

Неандертальці визначення:

Неандертальці (від назви долини Неандер, поблизу Дюссельдорфа, Німеччина) – це давні викопні люди, які існували на території Європи, Азії й Африки прибл. 250-35 тис. років тому. Вперше виявлені рештки людини цього виду 1856. На території України виявлено бл. 200 стоянок н. їхній найважливіший набуток – уміння до­бувати вогонь. Найпоширенішими знаряддями були гостроконечники та скребла. У часи існування н. зароджу­ється мистецтво і реліг. уявлення.

Неоліт визначення:

Неоліт (від гр. “новий, молодий” і “камінь”) – новий кам’яний вік, що наступив після мезоліту і переду­вав енеоліту та мідному віку. Датується прибл. УИ-У тисячоліттям до н. е.

Неолітична революція на території України:

Неолітична революція (від гр. “новий, молодий” і “камінь”, а також латинського “розгортання, перево­рот”) – це перехід від привласнювального до відтворювального господарства.

Община родова визначення:

Община родова – група родичів, які мешкали в одному поселенні, спільно працювали та ділили резуль­тати своєї праці.

Палеоліт на території України:

Палеоліт (від гр. “старовинний, давній” і “камінь”) – давній кам’яний вік. Найдавніший період людсько­го с-ва, коли людина користувалася примітивними знаряддями праці з дерева, каменю і кістки, а її основними заняття­ми були мисливство та збиральництво. За п. сформувався первіснообщинний лад. Датується від появи людини (в Україні – бл. одного мільйона років тому) до приблизно X тисячоліття до н. е. (поч. мезоліту), поділяється на ранній (1 млн – 150 тис.), середній (150 тис. -%40-35 тис.) і пізній (40 тис. – 10 тис. р. тому).

Патріархат визначення:

Патріархат (від гр. “батько” і “початок, влада”) – це останній період в історії первіснообщинного ладу, після матріархату перед виникненням рабовласницького ладу. Характеризувався веденням родоводу по батьківській лінії, панівною роллю чоловіка в господарстві, с-ві, родині.

Скіфська пектораль:

Пектораль (від лат. “нагрудний”) – це дорогоцінна металева нагрудна прикраса, що її носили як ознаку вла­ди фараони, єврейські первосвященики, римські сановники. Була відома у скіфів, наприклад, золота п., знайдена в 1971 р. Борисом Мозолевським у кургані Товста Могила.

Пітекантропи інформація:

Пітекантропи (від гр. “мавпа” і “людина”) – це представники групи найдавніших людей – архантропів. Уперше їхні рештки було знайдено на початку 90-х рр. XIX ст. на острові Ява. Існували 1 млн 600 тис. – 100 тис. років тому. Ін. назва – людина з прямою ходою.

Плем’я визначення:

Плем’я – це колектив споріднених родів, що мешкали в одній місцевості, вели однаковий спосіб життя, ви­готовляли подібні знаряддя праці, мали спільну мову, тотема та звичаї. На території України родові громади по­чали об’єднуватися в племена у часи трипільської к-ри (ГУ-III тис. до н. е.).

Привласнювальне господарство це:

Привласнювальне господарство – це форма господарювання, при якій людина споживала готові продукти природи (збиральництво, мисливство, рибальство). Існувала до неолітичної революції.

Прогрес визначення:

Прогрес (від лат. “рух уперед, розвитою”) – це поступальний розвиток по висхідній лінії, перехід від нижчо­го до вищого, досконалішого стану. Укр. відповідник – “поступ”.

Протонеоліт визначення:

Протонеоліт (від гр. “перший”, “новий” і “камінь”) – термін, що вживається на означення пізнього мезоліту, передній неоліт (прибл. 7 тис. р. до н. е.)

Ранній залізний вік визначення:

Ранній залізний вік – це період, коли люди навчилися виплавляти залізо, відбувся другий сусп. поділ праці (ремесло відокремилося від землеробства), виникло виробництво товарів для обміну, поглибилося майнове роз­шарування, створилися передумови для нових сусп. відносин (1 тис. до н. е. – IV ст. н. е.).

Поняття релігії:

Релігія (від лат. “благочестя, побожність, святиня”) – це світосприйняття, а також поведінка і специфічна діяльність, пов’язані з вірою в Бога. Релігія є духовною компенсацією життєвих втрат людини. В Україні най­поширеніша християнська релігія.

Рід, родова громада – колектив родичів, які разом жили і полювали.

Ремесло визначення:

Ремесло – це дрібне промислове виробництво, яке базується на ручній праці.

Що таке ручне рубило?

Ручне рубило – основне знаряддя часів палеоліту. Мало клиноподібну плескату форму, загострювалося з країв і на кінці. Верхній заокруглений край був зручним для тримання в руці – Вага сягала до півтора кілограма. Рубилом можна було колоти, різати, рубати.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Стародавня історія України терміни та поняття (Л-Р) ЗНО