Статеве розмноження організмів

Розмноження – це властивість живих організмів відтворювати собі подібних, в основі якого лежить передача спадкової інформації від батьків потомству. Існує два способи утворення нових організмів: Безстатеве і статеве розмноження.

Статеве розмноження організмів

Статеве розмноження це – тип розмноження, за якого утво­рюються спеціалізовані статеві клітини (гамети) Й відбувається статевий процес. Статеве розмноження властиве представникам усіх типів тварин і рослинам. На відміну від соматичних клітин тіла, статеві клітини (гамети), мають гаппоідниі (одинарний) набір хромосом. При злитті двох статевих клітин відновлюється диплоїдний (подвійний) набір хромосом. У ньому в основному беруть участь два організми, що сприяє появі нових особин, що відрізняються від батьківських. Форми статевого розмноження: – копуляція – кон’югація – партеногенез – статеве розмноження із заплідненням

Порівняльна характеристика форм статевого розмноження

ФОРМИХАРАКТЕРИСТИКАПРИКЛАДИ
Одноклітинні організмиКон’югація (лат. conjugatio – з’єднання)Тимчасове злиття клітин (утворюється цитоплазматичний місток), під час якого вони обмінюються частинами ядерного апарату і цитоплазмиУ найпростіших (інфузорій)
Одноклітинні організмиКопуляція (лат. copulatio – з’єднання)Дві особини набувають властивостей статевих клітин і зливаються, утворюючи зиготуУ найпростіших (полістомели, політоми)
Багатоклітинні організмиПартеногенез (грец. parthenos – незаймана + genesis – походження)Розвиток організму із незаплідненої яйцеклітини. Розрізняють облігатний (яйця здатні тільки до розвитку без запліднення) і факультативний партеногенез (яйця здатні розвиватися шляхом партеногенезу і в результаті запліднення)У рослин, безхребетних тварин (бджоли, дафнії, коловертки, попелиці), кавказької скельної ящірки
Багатоклітинні організмиСтатеве розмноження із заплідненнямФормування двох типів спеціалізованих статевих клітин – гамет (чоловічої та жіночої), злиття яких призводить до утворення зиготи, з якої розвивається організмУ рослин, тварин і грибів

Типи статевого розмноження – Ізогамія. Чоловічі й жіночі гамети здатні до руху й мають од­накову форму й розмір. – Анізогамія. Чоловічі й жіночі гамети здатні до руху, вони мають схожу форму, але різний розмір (жіночі більші за розміром). – Оогамія. Чоловічі й жіночі гамети мають різну форму й роз­мір. До руху здатні лише чоловічі гамети. При статевому розмноженні здійснюється запліднення (крім партеногенезу). Запліднення – це процес злиття жіночої статевої клітини (яйцеклітини) з чоловічої статевої клітиною (сперматозоїдом або спермієм). При заплідненні відновлюється диплоїдний набір хромосом, при цьому виникає клітина – Зигота, з якої надалі розвивається новий організм.

Біологічне значення статевого розмноження

Біологічне значення статевого розмноження полягає в тому, що у нащадків значно оновлюється спадковий матеріал, у них з’являється велика можливість пристосуватися до середовища проживання, ніж у організмів, що виникли при безстатевому розмноженні, коли нащадки практично не відрізняються від батьків за своїми спадковим ознаками.

Статеве розмноження робить організми стійкими до мінливих і несприятливих умов навколишнього середовища, підвищує їх життєздатність. Цьому сприяє різноманітність потомства, що народжується в результаті об’єднання спадковості двох організмів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Статеве розмноження організмів