Статуси англійською про життя

Статуси про життя англійською мовою – мудрі, красиві, прикольні з перекладом зібрані в цій статті.

Статуси англійською про життя

Life isn “t about waiting the storm to pass. It” s about learning to dance in the rain!

Життя не для того, щоб чекати поки стихне буря. Вона для того, щоб вчитися танцювати під дощем!

The Life has taught me one important belongings – allow the people on distance of the extended hand only. So their more simply delete…

Життя навчило мене однієї важливої речі – підпускати людей тільки на відстані витягнутої руки. Так їх простіше відштовхнути

People are lonely because they build walls instead of bridges………..

Люди самотні, тому, що замість мостів вони будують стіни.

The future belongs to those, who believe in beauty of their dreams.

Майбутнє належить тим, хто вірить в свої мрії

The secret of contentment is knowing how to enjoy what you have, and to be able to lose all desire for the things beyond your reach.

Щоб бути задоволеним життям, треба навчитися отримувати задоволення від того, що у Вас є, і втратити всякий інтерес до того, що Ви мати не зможете.

Every tub must stand on its own bottom.

Чужим розумом недовго жити.

Статуси про життя англійською з перекладом

Youth is that period when a young boy knows everything but how to make a living

Молодість – це такий період життя, коли молода людина знає все, крім того, як заробляти собі на життя.

Money can’t buy life!

Життя за гроші не купиш!

Life experience: if you want your life to be better and better, you have to be worse and bitter.

Життєвий досвід: якщо хочеш, щоб життя було все краще і краще – самому доводиться бути все зліше і гірше

Failure does not mean I have wasted my life; It does mean that I have an excuse to start over

Невдача не означає, що я витрачав життя даремно; Вона означає, що у мене є привід почати все спочатку.

Struggle for life.

Боротьба за життя.

You ask, how am I doing? My answer to you that… as usual. I live in a fairy tale, ladies and gentlemen: It is good, everything is fine!

Ви запитаєте, як у мене справи? Відповім вам, що… як звичайно. Живу як у казці, панове: То добре, то все відмінно!)

Loneliness is when you hear as the clock ticks…

Самотність-це коли ти чуєш як цокає годинник…)

A dream becomes a goal when action is taken toward its achievement

Мрія стає метою, коли зроблено дію для її досягнення.

Anyone who has never really loved has never really lived.

Кожний, хто ніколи не любив, ніколи по справжньому не жив.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Статуси англійською про життя