Свідомість та її структура

Що таке свідомість людини і які її ознаки? Яка характеристика поняття свідомості? Які функції виконує свідомість? Відповіді на ці запитання знайдете у даній статті.

Свідомість та її структура

Свідомість – це вища форма психічної активності людини, що забезпечує її цілеспрямовану поведінку.

Ознаки свідомості:

– особливий, небіологічний тип поведінки;

– використаня предметів культури за їх призначенням;

– оперування не наданим наявно (предметним) змістом реальності;

– продукування того, що не існує (творчість);

– мова (мовлення);

– цілеспрямованість дій та думок людини.

Найпершою ознакою свідомості можемо вважати особливий тип людської поведінки.

Великим дивом свідомості є те, що вона здатна фіксувати саму себе, хоча свідомість не фіксується ніякими приладами та індикаторами. Цю унікальну здатність називають Самосвідомістю, або саморефлексією людської свідомості (чи думки).

Функції свідомості:

Передсвідоме містить:

– несвідоме – інстинкти, сновидіння, гіпнотичні стани тощо;

– підсвідоме – те, що пройшло через свідомість, але вийшло на рівень психічного автоматизму.

Структура свідомості:

1) Індивідуальна свідомість:

– самосвідомість – усвідомлення “Я”, самоусвідомлення “Я”;

– емоції та почуття – інтелектуальні, моральні, естетичні, теоретичні;

– знання – емпіричні, теоретичні;

– воля – цілепокладання, вибір засобів діяльності;

– мислення – образне, операціональне, раціональне;

– пам’ять – моторна, сенсорна, довготривала, короткочасна, словесно-логічна, емоційна, образна.

2) групова свідомість:

– суспільна – психологія, ідеологія.

Форми суспільної свідомості:

– правова;

– політична;

– моральна;

– релігійна;

– філософська;

– наукова;

– естетична;

– економічна;

– історична;

– соціальна.

Вищий рівень свідомості – самосвідомість.

Самосвідомість – це здатність людини робити об’єктом розгляду свою власну свідомість.

Роль самосвідомості – на рівні самосвідомості людина здійснює самооцінку та самоконтроль, аналізує свої знання, думки, ідеали, вчинки. Без самосвідомості людина не змогла б зрозуміти себе, визначити своє місце у світі та вдосконалюватися.

Значення свідомості

Свідомість має вирішальне значення в будь-якій сфері людської діяльності. Ще до того як розпочати будь-яку роботу, ми попередньо обмірковуємо план, вибираємо потрібні засоби праці, збираємо потрібну інформацію, спілкуємося з іншими людьми. Якщо робота колективна, перевіряємо свої успіхи на проміжних етапах роботи, виправляємо допущені помилки і наполегливо долаємо перешкоди, що з’являються на шляху досягнення поставленої мети. Свідомість супроводжує весь шлях цієї діяльності. Тож ця діяльність усвідомлена.
Наша свідомість була б надмірно перевантажена, якби кожна нова діяльність відбувалася під її контролем. Тому значна частина наших дій відбувається підсвідомо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Свідомість та її структура