Терміни: Культура України 18 – початку 19 ст

Терміни та поняття

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

“Історія русів” – найвизначніший іст. твір в Україні наприкінці XVIII – на поч. XIX ст. Вперше опублікував у Москві 1846 О. Бодянський. Автор праці невідомий (найбільш ймовірно Г. Політика (Полетика) і його син, хоча називали й ін. прізвища можливих авторів – Г. Кониський, О. Безбородько, В. Капніст, М. Рєпнін та ін.). Подається картина іст. розвитку України з найдавніших часів до 1769. Осн. ідея твору – право кожного народу на самостійний держ.-політ. розвиток. Б-ба укр. народу проти іноземних загарбників складає осн. зміст “І. р.”. Її використовували при написанні літ. та іст. творів Т. Шевченко, М. Гоголь, М. Костомаров та ін.

Класицизм (від лат. “зразковий, взірцевий”) – один з осн. напрямів у розвитку європейської к-ри, звертання до античності, як до зразка, дотримання твердих норм і правил, глибокий виховний зміст творів (XVII – перша половина XX ст.). Своєрідно переосмислене класичне (давньогрецьке та давньоримське) мистецтво.

Романтизм (від лат. “римський”) – худ. метод та ідейно-художній напрям у л-рі, мистецтві й гуманітарних науках європейських країн наприкінці XVIII-на поч. XIX ст. У р. поєднувалися ідеалізація минулого та заклики до оновлення сусп. життя, ствердження неповторності людської особистості, прагнення до свободи. Переносно – ідеалізація дійсності, мрійлива споглядальність.

Читайте тему ” КУЛЬТУРА УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.”, щоб краще зрозуміти матеріал.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Терміни: Культура України 18 – початку 19 ст