Терміни: Західноукраїнські землі на початку 20 ст

Терміни та поняття

Західноукраїнські землі на початку 20 століття

Митрополит (від гр. “столиця, метрополія”) – другий після патріарха сан у православній церкві; вище звання православних і католицьких єпископів.

Молодіжна фізкультурно-спортивна організація – загальна назва т-в “Сокіл” і “Січ”, які здійснювали патріотичну і військово-спортивну підготовку молоді.

Пласт – дитячо-молодіжна о-ція, покликана виховувати молодь на морально-християнських засадах, плекати почуття лідера та виховувати почуття укр. патріотизму. Перша укр. о-ція виникла при філії Академічної гімназії у Львові 1911 при допомозі Петра Франка та Івана Чмоли. Відразу була взята назва “П.” (у запорізьких козаків пластунами називали розвідників). Масовості пластовий рух набув 1921 з виходом першого укр. підручника “Життя у “Пласті” за редакцією Олександра Тисовського. З 1930 П. працював у підпіллі, а з 1939 – за кордоном. У 90-х рр. діяльність П. Україні була відновлена.

” Січ ” – укр. фізкультурно-спортивна о-ція 1900-1930 рр. у Галичині, Буковині, Закарпатті та в еміграції. Перша “С.” була організована Кирилом Трильовським у травні 1900 в с. Завалля Снятинського повіту (тепер Івано-Франківська обл.). 1913 в Галичині діяло понад 900 первинних о-цій “С.”, у яких налічувалося бл. 80 тис. членів. Відіграли важливу роль у патріотичному вихованні й оздоровчій роботі серед молоді. На окупованих Польщею землях діяльність т-в “С.” була заборонена 1924 (у с. Горбачах біля Львова “С.” проіснувала до 1930). Діяльність “С.” на Закарпатті сприяла створенню 1938-39 Збройних сил Карпатської України – Карпатської С.

” Сокіл ” – перше укр. фізкультурно-спортивне (спортивно-руханкове) та протипожежне т-во, створене у Львові 11 лютого 1894. 1914 на західноукраїнських землях діяли 974 місцеві осередки, які об’єднували бл. 33 тис. членів. Завдяки діяльності Івана Боберського (очолював “С.” 1910-1914) фізична к-ра стала обов’язковим предметом в укр. гімназіях. У 1910-30-х рр. т-во відіграло вел. роль в о-ції спортивного і нац.-культ, життя українців Галичини і Буковини. Ліквідоване 1939 з приходом Червоної армії на Зах. Україну.

Читайте тему ” Західноукраїнські землі на початку 20 ст “, щоб детальніше знати матеріал.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Терміни: Західноукраїнські землі на початку 20 ст