В чому вимірюється час

Кожен з нас пам’ятає В чому вимірюється час, адже наше життя тісно пов’язане з часом. Сьогодні ми нагадаємо вам, які є одиниці вимірювання часу.

В чому вимірюється час?

Основною одиницею вимірювання часу в фізиці є Секунда.

Еталон секунди визначається, як 9 192 631 770 періодів випромінювання атома цезію-133 при переході між двома рівнями основного стану, розщепленими в магнітному полі ядра, при сталій довжині хвилі, нульовій температурі й відсутності зовнішнього магнітного поля.

Крім секунди використовуються численні похідні одиниці:

    Ера Епоха Тисячоліття Століття Індикт – 15 років Десятиліття – 10 років
    Рік Пора року Квартал – 3 місяці – 1/4 року Місяць Декада – 10 діб Тиждень
    Доба Година Хвилина Секунда 1/60 хвилини

Періоди часу, коротші за секунду, вимірюються в долях секунди – мілісекундах, мікросекундах, наносекундах, пікосекундах, фемтосекундах.

Що таке час?

В повсякденному житті час – це те, що відокремлює одну подію від другої. В математиці і фізиці час розглядають як скалярну величину, тому що проміжки часу володіють властивостями подібними до властивостей довжини, площини, маси.

Як філософська категорія час, вочевидь, є невід’ємним атрибутом світу, він почався із народженням світу й зникне, коли світ добіжить кінця.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
В чому вимірюється час