Велике розселення слов’ян ЗНО

Велике розселення слов’ян

Розселення антів і склавинів (V-VII ст.) відбувалося під час Великого пере­селення народів. Активними його учасниками були готи – германські племена, що прибули на територію України з півночі Європи і в ІП ст. утвердилися в Причорномор’ї. Тривалий час вони воювати з антами. Зреш­тою, при допомозі гунів, тюркських племен зі сходу, готів витіснили у межі Римської імперії. Гуни після смерті свого видатного вождя Аттіли (453 р.) швидко занепали. Тоді слов’яни потужним потоком рушили на землі Візантійської імперії. Наприкінці VI ст. у відносини антів і Візантії втрутилися авари – кочовий тюркомовний народ. Після 602 р. джерела більше не згадують про антів. Згодом перестали згадувати й про аварів.

Наслідки та значення Великого розселення слов’ян:

    розселення слов’ян від Балтійського моря до Балканського півострова, від Лаби (Ельби) до Подніп­ров’я; формування східних (українці – волиняни, деревляни, поляни, сіверяни та ін.), західних (поляки, че­хи) і південних (болгари, серби, хорвати) слов’янських союзів племен.

Пам’ятки, які можна назвати власне українськими постали не лише на основі антських археологічних дже­рел, а переважно на основі пам’яток, що їх залишили склавини. Саме їх найбільше можна назвати предками українського народу.

Отже, Велике переселення народів / Велике розселення слов’ян Мало величезне значення для долі слов’ян. Племена перемішалися і на нових землях дали початки сучасним слов’янським народам.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Велике розселення слов’ян ЗНО