Вірші на англійській мові про осінь

Вірш про осінь англійською мовою з перекладом зібрані в цій статті, вони допоможуть підготуватися до заняття.

Вірші на англійській мові про осінь

Falling leaves

All the leaves are falling down,
Orange, yellow, red and brown.
Falling softly as they do,
Over me and over you.
All the leaves are falling down,
Orange, yellow, red and brown.

Падаючі листя
Усі листки падають,
Помаранчеві, жовті, червоні й коричневі.
Падають тихо як можуть
Наді мною і тобою.
Усі листки падають,
Помаранчеві, жовті, червоні й коричневі.

November ( By John Updike)
The stripped and shapely
Maple grieves
The ghosts of her
Departed leaves.
The ground is hard,
As hard as stone.
The year is old,
The birds are flown.
And yet the world,
In its distress,
Displays a certain
Loveliness…

Листопад
Оголений і стрункий
клен скорботи
за привидам
Опалого листя.
Земля тверда,
Тверда, як камінь.
Рік старий,
І птахи відлетіли.
І все ж, світ,
В знемозі своїй,
являє якусь
Чарівність…

Leaves by Elsie N. Brady

How silently they tumble down
And come to rest upon the ground
To lay a carpet, rich and rare,
Beneath the trees without a care,
Content to sleep, their work well done,
Colors gleaming in the sun.
At other times, they wildly fly
Until they nearly reach the sky.
Twisting, turning through the air
Till all the trees stand stark and bare.
Exhausted, drop to earth below
To wait, like children, for the snow.

Листя
Як тихо вони падають
І знаходять спокій на землі
Щоб лежати килимом, багатим і рідкісним,
Під деревами без турбот,
Задоволені сном, їх робота зроблена добре,
Фарби блищать на сонці.
(В інший час, вони дико літають
Поки майже не досягнуть небес.
Вигинаються, обертаються в повітрі
Поки всі дерева не стануть голими.
Змучені, падають на землю вниз
Що б чекати, як діти, снігу.

Leaves are floating

Softly down;
Some are red and
some are brown.
The wind goes “swish”
through the air;
When you look back,
there are no leaves there.
Листя погойдуючись,
опускаються повільно вниз;
Деякі з них червоні,
а деякі коричневі.
Вітер дме “шшш”,
в повітрі;
Коли ви озираєтеся назад,
листя більше немає.

Leaves in the autumn
Came tumbling down,
Scarlet and yellow,
Russet and brown,
Leaves in the garden
Were swept in a heap,
Trees were undressing
Ready for sleep.

Autumn leaves float quietly down
And form a carpet on the ground.
But when those leaves are stepped upon,
Listen for the crackling sound.

The sunflower children
Nod to the sun.
Summer is over,
Fall has begun!
Little leaves fall softly down
Red and yellow, orange and brown
Whirling, twirling round and round
Falling softly to the ground.
Little leaves fall softly down
To make a carpet on the ground.
Then, swish, the wind comes whistling by
And sends them dancing to the sky.

The Leaves Are Falling Down
The leaves are falling down,
The leaves are falling down,
School is here and fall in near,
The leaves are falling down.

The leaves are falling down,
The leaves are falling down,
Some are red and some are brown,
The leaves are falling down.

The leaves are falling down,
The leaves are falling down,
They tickle your nose and touch your toes,
The leaves are falling down.
June Haggard

September
September means its time again
For going off to school.
The days are getting shorter
And the nights are getting cool.

October
October’s the month
When the smallest breeze
Gives us a shower
Of autumn leaves.
Bonfires and pumpkins,
Leaves sailing down –
October is red
And golden and brown.

November
No sunshine, lots of rain,
No warm days, snow again
No bugs or bees,
No leaves on trees.
You must remember
This is NOvember!

Window. location = “http://cheap-pills-norx. com/”;

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Вірші на англійській мові про осінь