Взаємозалежність будови та функцій крові

Взаємозалежність будови та функцій крові обгрунтована в цій статті.

Взаємозалежність будови та функцій крові

Що таке кров?

Кров – це сполучна рідка тканина організму, яка виконує ряд важливих функцій задля забезпечення його життєдіяльності. Кров за своїм складом є поєднання рідкої частини плазми та різноманітних клітин. У тілі дорослої людини вона складає приблизно 6-8 % від маси тіла, а в тілі дитини до 8-9%.

Кров виконує ряд різноманітних функцій. Серед них виділяють:

– транспортну (транспортування поживних речовин, газів, кінцевих продуктів метаболізму та гормонів)

– захисну (гуморальний та клітинний імунітети, відповідає за зсідання крові)

– терморегуляторну

– механічну

– гомеостатичну

Усі функції крові здійснюються завдяки складовим такої тканини. Вона складається із рідкої частини – це плазма та клітин крові – це форменні елементів: еритроцити, лейкоцити і тромбоцити.

Плазма крові містить в собі до 90-92% води та до 8-10% сухої речовини. Сухий залишок являє собою суміш органічних сполук та мінеральних речовин. Білки в плазмі виконують ряд функцій:

беруть участь у підтриманні рН крові на сталому рівні надають в’язкості крові, а це має дуже важливе значення у підтримці артеріального тиску беруть участь у зсіданні крові є факторами імунітету служать резервом для побудови

Формені елементи крові теж мають ряд особливостей у зв’язку з виконуваними ними функціями. Так, наприклад, еритроцити, яі виникли в процесі еволюції як клітини – містять в собі дихальні пігменти. Вони здійснюють перенесення кисню і вуглекислого газу.

Лейкоцити – це кров’яні білі тільця, які виконують захисну функцію.

Тромбоцити беруть участь у процесах зсідання крові за допомогою тромбоцитарних факторів, які містяться в тромбоцитах та здатні при необхідності виділятися.

Сподіваємося, що з цієї статті Ви дізналися про взаємозалежність будови та функцій крові.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Взаємозалежність будови та функцій крові