Характеристика хімічного елемента ФОСФОР

Характеристика хімічного елемента ФОСФОРУ за планом викладена в цій статті у двох варіантах.

Характеристика хімічного елемента ФОСФОР

I. Хімічний елемент номер 15 – Фосфор. Його символ Р.

II. Фосфор знаходиться в головній підгрупі V групи, в 3-му періоді.

III. Заряд ядра атома Фосфору дорівнює +15. Відносна атомна маса Фосфору дорівнює 31. Ядро атома містить 15 протонів і 16 нейтронів (31 – 15 = 16. Атом Фосфору має три енергетичних рівні, на яких знаходяться 15 електронів.

IV. Електронна формула атома Фосфору: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

Електронно-графічна формула зовнішнього рівня атома Фосфору: на третьому енергетичному рівні на 3s-підрівні знаходяться два електрони (в одній клітині записуються дві стрілки, що мають протилежний напрям), на три р-підрівні знаходяться три електрони (в кожній з трьох клітин записуються по одній стрілці, що мають однаковий напрям).

Валентними електронами є електрони зовнішнього рівня, тобто 3s2 3p3 електрони.

V. Визначаємо тип хімічного елемента (метал чи неметал, s-, p-, d – або f-елемент).

Фосфор – неметал. Оскільки останнім підрівнем в атомі Фосфору, який заповнюється електронами, є р – підрівень, Фосфор належить до родини р – елементів.

VI. Складаємо формули вищого оксиду та гідроксиду Фосфору та характеризуємо їх властивості (основні, кислотні чи амфотерні).

Вищий оксид Фосфору P2O5: виявляє властивості кислотного оксиду. Гідроксид, який відповідає вищому оксиду, Н3РО4, виявляє властивості кислоти. Підтвердимо зазначені властивості рівняннями відповідних хімічних реакцій:

P2O5 + 3 Na2O = 2 Na3PO4

H3PO4 + 3 NaOH= Na3PO4 + 3 H2O

VII. Порівняємо неметалічні властивості Фосфору з властивостями елементів-сусідів за періодом та підгрупою.

Сусідом Фосфору за підгрупою є Нітроген. Сусідами Фосфору за періодом є Силіцій та Сульфур. Неметалічні властивості атомів хімічних елементів головних підгруп зі зростанням порядкового номера зростають у періодах і знижуються у групах. Тому неметалічні властивості Фосфору більш виражені, ніж у Силіцію та менш виражені, ніж у Нітрогену та Сульфуру.

Фосфор є більш розповсюдженим елементом на Землі, аніж азот. Вміст Фосфору в нашій планеті дорівнює 0,088% за масою. Фосфор утворює деякі важливі мінерали, такі як фторапатит Са5(РО4)3F і гідроксиапатит Са5(РО4)зОН. Ці самі речовини входять до складу кісткової тканини. Значна кількість сполук Фосфору міститься в головному мозку. Фосфор необхідний для існування людини. За добу в організм дорослої людини з їжею надходить близько 1,6 г Фосфору.

Власна характеристика фосфору як хімічного елемента можете бути додана кожним учнем через форму коментарів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Характеристика хімічного елемента ФОСФОР