Характерні риси голонасінних

Голонасінні Поширені на всіх континентах, окрім Антарктиди. Цей відділ налічує кілька класів, але переважна більшість видів голонасінних (близько 560) належить до класу Хвойні. Давайте розглянемо Чим характеризуються голонасінні рослини.

Характерні риси голонасінних

Голонасінні – це давня група рослин, відома з девон­ського періоду палеозойської ери, які майже вимерли і в су­часних умовах є згасаючою гілкою еволюції рослинного світу, що налічує близько 800 видів сучасних рослин.

Здебільшого голонасінні представлені деревами (інколи гігантських розмірів), рідше кущами або ліанами, трав’янистих рослин серед голо­насінних немає.

Характерні ознаки голонасінних:

– розмноження насінням, яке утворюється із насінного зачатка і відкрито лежить на насінних лусках шишки. Насінина голонасінних – новий орган, що з’явився у процесі еволюції для розмноження рослин. Під шкіркою насінина містить зародок і запас поживних речовин, здатна тривалий час перебувати у стані спокою, а потрапивши у сприятливі умови, проростає і утворює нову особину;

– дуже редуковані чоловічий та жіночий гаметофіти;

– внутрішнє запліднення, що не залежить від наявності води;

– розвиток потужного стрижневого кореня;

– добре розвинута провідна система та надійно захищені від випаровування листки (зовні вкриті кутиколою, продихи глибоко занурені в тканини листка);

– Характерними рисами будови голонасінних є моноподіальне галуження стебла, яке має камбій і здатне до вторинного потов­щення. Судин у більшості голонасінних немає, деревина утворена лише трахеїдами, з яких весняні, тонкостінні виконують провідну функцію, а осінні товстостінні – механічну. За будовою листків голонасінні розділяють на 2 групи: рослини з великими листками (макрофільна лінія еволюції) і з дрібними листками (мікрофільна лінія еволюції);

– Чоловічі шишечки мають вісь, густо вкриту мікроспорофілами, кількість і форма яких дуже різноманітні;

– Жіночі шишечки також мають вісь, що несе луски двох типів: покривні і насінні, на яких при основі розташовані насінні зачатки. Насінні зачатки мають пилковхід, покривало, нуцелус, в якому роз­ташований жіночий гаметофіт, представлений первинним ендо­спермом і двома архегоніями.

Відмінність покритонасінних від голонасінних полягає в тому, що у покритонасінних рослин насіння розташоване в зав’язі, а у голонасінних – сім’ябруньки, що пізніше трансформуються в насіння, не мають ізольованого вмістилища, а покриті тонкими лусочками та прикріплені до стрижня.

Тепер вам відомі основні ознаки відділу голонасінних рослин.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Характерні риси голонасінних