Хронологічний довідник: Українські землі в другій половині 18 ст

Хронологічний довідник: Українські землі в другій половині 18 ст

1738-1745 рр. – виступи опришків під керівництвом Олекси Довбуша на Прикарпатті та Покутті, ватажок опришків загинув 24 серпня 1745 р.

1744-1770 рр. – будівництво у Львові собору с”. Юра (архітектор Бернард Меретин).

1747-1753 рр. – спорудження Андріївської церкви у Києві (архітектор Варфоломій Растреллі) – одного з найкращих зразків українського бароко. Закінчена 27 травня 1753 р.

1750 р., 22 лютого останнє відновлення гетьманства. Обрання гетьманом Кирила Розумовського (до 1764 р.). Намагався перебудувати Гетьманщину на державу європейського типуу.

1751 р., жовтень під владу гетьмана передано Запорізьку Січ.

1752-1755 рр. – спорудження у Києві царського Маріїнського палацу (архітектори Варфоломій Растреллі, Іван Мічурін). Є інші дати будівництва.

1752-1763 рр. – будівництво собору Різдва Богородиці в Козельці (архітектори Іван Григорович-Барський, Андрій Квасов).

1756 р. – Григорій Сковорода підготував збірку “Сад божественних пісень”. Заснування суконної мануфактури в Батурині. Початок промислового розвитку Лівобережжя.

1763 р., 15 листопада – указ імператриці про перепис в Україні. Запровадження нової системи оподаткування, що значно збільшила грошові надходження з України до царської скарбниці. Перетворення України на об’єкт колоніального пограбування.

1763 р. – заборона викладати українською мовою в Кисво-Могилянській академії.

1764 р., 10 листопада – указ імператриці Катерини II про ліквідацію гетьманства. Утворення Малоросійської колегії на чолі з президентом Петром Румянцевим (діяла до 1786 р.).

1764 р. – спроба полковника Ізюмського полку Федора Краснокутського підняти слобідську старшину на масовий протест проти намірів царської влади ліквідувати автономію Слобожанщини.

1765 р., 28 липня – імператорський указ про ліквідацію полкового устрою Слобідської України й утворення з козацьких п’яти гусарських полків. Утворення Слобідсько-Української губернії.

1768 р., травень-серпень – Коліївщина. Національно-визвольний рух на Правобережній Україні під проводом Максима Залізняка й Івана Гонти.

1768 р., 10 червня – гайдамаки оволоділи Уманню. У лнпні-серпні більшість повстанських загонів були розгромлені російськими військами.

1768 р., 14 жовтня – 1774 р., 10 липня – російсько-турецька війна. Активна участь у ній лівобережних і запорізьких козаків, які відіграли помітну роль у перемозі Російської імперії.

1769-1774 рр. – укладання Г. Сковородою збірника “Байки харківські”.

1771-1794 рр. – спорудження архітектурного комплексу Почаївської лаври (архітектори Г. Гофман, М. і П. Полейовські, Ф. Кульчицький).

1772 р., 5 серпня (за новим стилем) – перший поділ Польщі, передумовою якого була поразка Барської конфедерації, створеної 29 лютого 1768 р. Приєднання Галичини до Австрійської імперії. Утворення австрійським урядом провінції Королівство Галичини та Володимирії (Галіції та Лодомерії).

1773-1778 рр. – спорудження в Новомосковську Троїцького собору – пам’ятки дерев’яної архітектури (архітектор Яким Погребняк. Описаний у романі Олеся Гончара “Собор”).

1774 р., 10 (21) липня – Кючук-Кайнарджійський мирний договір між Російською й Османською імперіями. Приєднання до Росії земель між Південним Бугом і Дніпром, Азова, фортеці Кінбурн, Керчі. Туреччина визнала незалежність Кримського ханства.

1775 р., 4-5 червня – оточення і зруйнування Запорізької Січі російськими військами. Арешт січової старшини. Заслання останнього кошового отамана Петра Калнишевського до Соловецького монастиря (перебував понад чверть століття).

1775 р., 3 серпня – маніфест імператриці про знищення Запорізької Січі. Офіційне повідомлення про ліквідацію козацтва.

1775 р. – Синод розпорядився вилучити з усіх шкіл українські букварі.

1775-1828 рр. – переселення частини запорізьких козаків на територію в гирлі Дунаю. Організація Задунайської Січі під протекторатом Османської імперії.

1777 р. – заснування Катеринослава (у 1918 р. – Січеслав, з 1926 р. – Дніпропетровськ).

1781 р., 16-18 вересня – ліквідація на Лівобережній Україні полково-адміністративного устрою. Царський указ про утворення Малоросійського генерал-губернаторства у складі Київського, Чернігівського та Новгород-Сіверського намісництв.

1783 р., 8 квітня – царський маніфест про приєднання до Російської імперії Кримського ханства. Тисячі татар утекли в Османську імперію.

1783 р., 3 травня – царський указ про закріпачення селян на Лівобережній і Слобідській Україні. Запровадження подушного податку.

1783 р., 28 червня – указ Воєнної колегії про перетворення лівобережних козацьких полків на регулярні полки російської армії (утворено 10 регулярних карабінерних полків). Остаточна ліквідація української державності. На ці події відгукнувся Василь Капніст своєю “Одою на рабство”, що було яскравим виявом протесту проти колонізаторської політики царизму.

1785 р., 21 квітня – царські укази про реформу управління містами та надання привілеїв дворянству. Зрівняння української старшини у правах з російським дворянством.

1787 р., серпень – 1791 р., 29 грудня – російсько-турецька війна, активна участь у ній українців, що сприяло перемозі Російської імперії.

1788 р., 22 січня – царський указ про формування з колишніх запорожців “Війська вірних козаків), згодом перейменоване па Чорноморське козаче військо, якому виділили землі між Південним Бугом і Дністром. Відзначилося в російсько-турецькій війні.

1789 р. – відкриття на Лівобережній і Слобідській Україні народних училищ. Початок насаджування чужих за духом навчальних закладів.

1791 р., 29 грудня – Ясський мирний договір між Російською й Османською імперіями. Приєднання до Росії земель між річками Південний Буг і Дністер.

1792 р. – переселення Чорноморського козачого війська на Кубань. Заснування Кубанського козацького війська.

1793 р., 12 січня – другий поділ Польщі. Приєднання до Російської імперії Правобережної України і частини Західної Білорусії (маніфест імператриці від 27 березня 1793 р.).

1794 р. – заснування на місці поселення Хаджибей міста (з 1795 р. – Одеса).

1795 р., 24 жовтня (за новим стилем) – третій поділ Польщі. Російська держава отримала Західну Волинь, Західну Білорусію, Литву та Курляндію.

1796 р., 17 січня – царський указ про створення Малоросійської, Новоросійської, Київської, Подільської, Волинської губерній. Новий поділ українських земель. Уніфікував адміністративний устрій України із загальноросійським.

Читайте тему “Українські землі в другій половині 18 ст”, щоб детальніше вивчити матеріал по історії України для підготовки до ЗНО

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Хронологічний довідник: Українські землі в другій половині 18 ст