Хто автор “Історії Русів”

“Історія Русів” – твір української національно-політичної думки початку XIX століття, де подано яскраво, часом у художній формі, картину історичного розвитку України від найдавніших часів до 1769 року. Але хто автор “Історії русів” досі точно не встановлено.

Хто автор “Історії русів”

Щодо точної дати написання та питання Хто автор “Історії Русів” є різні гіпотези. Найпоширенішою і найпершою за часом виникнення є та, що автором “Історії Русів” слід вважати архієпископа Мстиславського, Оршанського і Могильовського Георгія (Кониського) (О. Бодянський).

Пізніше з’явилися припущення, що Авторами “Історія Русів” можуть бути :

    князь О. Безбородько (М. Возняк, П. Клепацький, М. Слабченко, А. Яковлів та ін.), О. Лобисевич (О. Оглоблин), В. Лукашевич (М. Петровський), О. М. Маркович (О. Ільїн, Ф. Шевченко), В. Полетика (І. Борщак, В. Горленко, А. Єршов та ін.), Г. Полетика (М. Василенко, Д. Дорошенко, В. Іконников, О. Лазаревський та ін.), Василь і Григорій Полетики (М. Грушевський тощо), князь М. Репнін-Волконський (М. Драгоманов), В. і О. Ханенки, А. Худорба та ін.

Деякі дослідники, зокрема О. Оглоблин, припускають, що автор “Історії Русів” належав до Новгород-Сіверського гуртка українських автономістів кінця 18 ст. і був пов’язаний спільними ідейно-політичними та службовими інтересами з кн. О. Безбородьком (О. Оглоблин). Інші дослідники дотримуються думки, що автор “Історії Русів” належав до ліберального оточення малоросійського генерал-губернатора кн. М. Репніна-Волконського в Полтаві (М. Максимович). Хронологія датування створення “Історії Русів” коливається в межах 1760–1820. Цілком імовірно також, що “І. Р.” пройшла кілька редакцій, остання з яких була на початку 19 ст.

Отже, всі гіпотези щодо думок вчених Хто автор “Історія Русів” можна згрупувати так:

1. Автором був Г. Кониський, що засвідчено на обкладинці рукопису.

2. Автор твору взяв псевдонім “Г. Кониський”, аби надати твору ваги.

3. Обкладинку та ім’я Кониського долучено до анонімного твору переписувачами рукопису, щоб надати йому ваги.

4. Твір є анонімним: автор не підписав його ні псевдонімом, ні криптонімом.

5. Автор зашифрував своє ім’я у тексті твору одним із криптонімів, а тому є надія знайти й розшифрувати його.

Звісно питання хто автор “Історії Русів” і досі не вирішено, будемо сподіватися, що новітні технології допоможуть його вирішити.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Хто автор “Історії Русів”