Хто такі гайдамаки?

Хто такі гайдамаки? Що таке гайдамацький рух? Відповіді на ці питання Ви дізнаєтеся в цій статті.

Хто такі гайдамаки?

Гайдамаки – це названі народом повстанці, що існували на правобережній Україні в 18 столітті під владою поляків.

Гайдамацький рух – це народно-визвольний та суспільно-політичний рух проти польської влади в 18 на початку 19 століття.

Селяни в головах яких ще жили традиції козацької волі, не бажали підставляти свої голови під ярмо нової панщини, а до панів відносили не тільки польських магнатів, а й уніатське духовенство. Гайдамацький рух об’єднав селян, найманців, робітників з млинів, фільварків, міщан, дрібну шляхту й нижче духовенство.

Відчуженість широких мас від освічених верхів з особливою гостротою виявлялася під час Гайдамаччини – соціального руху на Правобережжі у XVIII ст. Народні маси, в свідомості яких ще жили традиції козацької волі, не бажали підставляти шию під ярмо нової панщини, а до панів залічували не тільки магнатів та орендарів і факторів-євреїв, а й уніатське духовенство. Гайдамацький рух об’єднав незаможних селян-втікачів, найманих робітників з гуралень, млинів, фільварків, міщан, дрібну шляхту й нижче духовенство, але підтримували його найширші верстви населення.

Гайдамацькі рухи розпочалися у перші десятиріччя і тривали аж до 1760-х років, зрешту влились в народне повстання під назвою Коліївщина.

Причини гайдамацького руху

1. Суспільно-політичні.

У Правобережній Україні відновлено владу польської шляхти.

2. Соціально-економічні:

– зростання панщини;

– поміщики посилили жорстокі розправи і покарання селян;

– зростання натуральної та грошової ренти;

– скорочення селянського землеволодіння та безправне становище селян.

3. Національні:

– ополячення українського народу;

– приниження української мови, звичаїв і культури українського народу.

4. Релігійні:

– утиски православного українства на Правобережжі;

– переслідування православної церкви;

– насаджувалися католицтво й уніатство.

Характер гайдамацького руху – антифеодальний, національно-визвольний.

Рушійні сили:

– незаможні селяни, що втікали від панщини;

– робітничі люди з млинів, панських фільварків;

– козацтво, міщанство, православне духовенство.

Найвизначнішими лідерами були Іван Гонта та Максим Залізняк.

Загони складались з селян, козаків, міщан, наймитів та інших. Зброя їхня коливалась від вил і сокир до шабель та гармат.

Отже, гайдамаки – це самоназва народних повстанців на Правобережній Україні, що залишалася до кінця XVIII століття під владою Речі Посполитої.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Хто такі гайдамаки?