Як атмосфера впливає на Світовий океан?

Взаємодія Світового океану з атмосферою та наслідки важливе та складне питання. Як атмосфера впливає на Світовий океан? Як суходіл впливає на Світовий океан? Відповіді на ці запитання Ви дізнаєтеся в цій статті.

Як атмосфера впливає на Світовий океан?

Світовий океан і атмосфера Землі нерозривно пов’язані між собою і являють собою єдину систему. Обмін енергією між океаном і атмосферою формує клімат на Землі і впливає на усі екосистемні процеси на планеті.

Океан причетний майже до всіх процесів, які відбуваються в атмосфері. Він не тільки обігріває сушу, а й як єдиний резервуар води, через атмосферу забезпечує її вологою. Понад 85 відсотків обсягу атмосферних вод, які беруть участь у кругообігу, утворюється за рахунок випаровування з поверхні Світового океану.

З 455 800 кубічних кілометрів води, які щорічно випаровуються з поверхні океану, приблизно 411 600 кубічних кілометрів повертаються у вигляді опадів назад в океан, а решта 44 200 кубічних кілометрів випадає на сушу. Вода в атмосфері не тільки дає вологу суші і біосфері, а й значно впливає на інші фізико-географічні умови.

Завдяки здобутим науковими даними розкритий ланцюг нових закономірностей, властивих природі Світового океану. Так, доведено, що постійний рух повітряних мас, кругообіг вологи в океані, атмосфері і на поверхні континентів тісно взаємопов’язані і утворюють систему, яка знаходиться в деякій рухомій рівновазі. Зміни в одному процесі впливають на хід інших.

Участь Світового океану в забезпеченні циркуляції кисню і інших газів на планеті

Поруч з тепловим обміном особливе значення має обмін газами: киснем, вуглекислим газом, азотом та ін.

Розчиненим киснем насичена вся товща води Світового океану, крім глибоководних шарів внутріматерикових морів, наприклад Чорного. Всього в Світовому океані розчинено 7480 мільярдів тонн кисню. За рік океан вбирає з атмосфери 54,85 мільярдів тонн, а виділяє 61,35 мільярдів тонн. Отже, в атмосферу щорічно приходить з океану 6,5 мільярда тонн кисню, в основному в тропічних широтах.

В океані розчинено вуглекислого газу в 6 разів більше, ніж в атмосфері, звідки він приходить. Найбільша концентрація вуглекислого газу – в високих широтах і в придонних горизонтах холодних вод, де він краще розчиняється. В ході інтенсивного біохімічного процесу завдяки вуглекислому газу утворюються органічні сполуки, а на їх базі формується своєрідна харчова піраміда; з донних органогенних відкладень утворюються вуглеводневі корисні копалини.

Зоопланктон в процесі свого життя споживає вуглекислий газ для створення вапнякових скелетів, панцирів. Скелетні залишки зоопланктону утворюють переважно тверді вапнякові відкладення, найбільш поширені в екваторіально-тропічних широтах. Саме цей процес споживання і випадання карбонатів на дно підтримує динамічну рівновагу вуглекислоти в системі “океан – атмосфера”.

Як атмосфера впливає на Світовий океан?