Які функції виконує держава?

Які функції виконує держава? Відповідь на це питання ви дізнаєтеся в цій статті.

Які функції виконує держава?

Основні функції держави, які реалізуються протягом всього її існування, без яких розвиток та існування держави неможливе:

  економічна; політична; правоохоронна; гуманітарна; інформаційна; охорони здоров’я населення; оборонна та ін.

Додаткові (неосновні) функції – це напрямки діяльності держави, які є складовими основних функцій і завдяки яким вони реалізуються.

Основні функції держави, залежно від різних критеріїв, можна класифікувати на різні групи:

За територіальною спрямованістю: Внутрішні функції, реалізація яких здійснюється всередині країни і які забезпечують внутрішню політику держави:

  економічна; політична; соціальна; екологічна; гуманітарна; правоохоронна та ін.

Зовнішні функції, реалізація яких здійснюється на міжнародній арені, які забезпечують зовнішню політику держави:

  дипломатична, пов’язана із встановленням і підтриманням відносин з іноземними державами; міжнародного співробітництва у різних сферах; природоохоронна; підтримання міжнародного правопорядку; захист держави від зовнішніх посягань та ін.

За сферою суспільного життя: Економічні функції :

  захист різних форм власності; розвиток виробництва; створення умов для забезпечення прав громадян на підприємницьку діяльність; розпорядження об’єктами державної власності та ін.;

Політичні функції:

  розробка внутрішньої політики держави; створення умов для розвитку демократії; забезпечення прав громадян на вільну, в тому числі опозиційну політичну діяльність; охорона і захист конституційного ладу та ін.;

Гуманітарні функції:

  розвиток науки і культури; забезпечення освіти та виховання населення; розвиток національної самосвідомості народу; охорона культурної спадщини та ін.;

Соціальні функції:

  забезпечення соціального захисту громадян; створення системи загальнодержавного та недержавного соціального страхування; створення мережі спеціальних закладів для догляду за непрацездатними; створення умов для забезпечення громадян, які потребують соціального захисту, житлом та ін.;

За часом виникнення:

  постійні, які реалізуються державою на всіх етапах існування (основні функції) тимчасові, які реалізуються в певних умовах. Так, у разі стихійного лиха чи техногенної катастрофи держава приймає міри по ліквідації негативних наслідків, що виникли, допомагає постраждалим та інше. Але здійснення такої функції припиняється після відновлення причиненої шкоди і досягнення поставленої мети.

Держава для реалізації своїх функцій використовує різні форми:

  правотворчу – створює необхідні закони і підзаконні нормативні акти, що регулюють суспільні відносини у різних сферах; організаційну (виконавчу) – забезпечує виконання приписів нормативно-правових актів; правоохоронна – за допомогою спеціальних правоохоронних органів забезпечує законність і правопорядок в народному господарстві та інших відносинах; правозастосовчу – шляхом видання компетентними органами актів застосування права, які є обов’язковими для виконання адресатами; контрольно-наглядову, за допомогою якої здійснюється нагляд за точним і однаковим виконанням законів усіма суб’єктами. Цю форму забезпечують органи Антимонопольного комітету та його регіональних відділень, Контрольно-ревізійної служби, прокуратури, органів галузевого нагляду та ін.

Згідно Конституції України: Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Які функції виконує держава?