Які функції виконує право?

Які функції виконує право ви дізнаєтесь в цій статті.

Які функції виконує право?

Функції права – це основні напрями впливу права на свідомість і поведінку суб’єктів суспільних відносин з метою розв’язання конкретних завдань. Основна функція права полягає в тому, що воно є нормативним і загальнообов’язковим засобом врегулювання суспільних відносин, а значить функція є нормативно-регулюючою. Функції права можна класифікувати за різними підставами

За сферою правового впливу розрізняють такі функції:

    Економічна – регулювання економічних відносин; Політична – регулювання політичних відносин; Ідеологічна – формування суспільної свідомості шляхом правового визнання або заборони певних ідеологій; Екологічна – регулювання відносин природокористування; Культурна-виховна – регулювання відносин у сфері науки, освіти і культури.

За характером впливу на свідомість і поведінку суб’єктів суспільних відносин:

    Нормативно-регулююча – регламентування поведінки суб’єктів суспільних відносин; Інформаційна – доведення до відома змісту державної волі; Комунікативна – сприяння організації правовідносин між їх учасниками; Орієнтаційна – визначення ціннісних критеріїв поведінки; Виховна – вплив на формування світогляду та правосвідомості; Захисна – охорона соціальних цінностей від посягань на них.

За характером впливу:

    Статична – закріплення і стабілізація існуючих суспільних відносин; Динамічна – сприяння виникненню і розвитку нових суспільних відносин; Установча – первинне заснування певних соціальних інститутів; Інтегративна – системоутворюючий вплив на суспільні відносини; Охоронна – охорона суспільних відносин від небажаних на них впливів; Запобіжна – запобігання виникненню небажаних суспільних відносин.

За сферою, на яку поширюються функції права:

    Загальноправова; Міжгалузева; Галузева; Правовий інститут; Норма права

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Які функції виконує право?