Які функції виконують рибосоми?

Які функції виконують рибосоми Ви дізнаєтесь з цієї статті.

Які функції виконують рибосоми?

Найважливіші функції рибосом:

    Трансляція або зчитування коду матричної інформаційної РНК та збирання поліпептиду. Вона реалізовується шляхом синтезу білків через введення чи надходження амінокислот. Поліпептидні молекули білка починають синтезуватися таким чином, що деякі амінокислоти, які знаходяться в рибосомі, починають з’єднуватися одна з одною у відповідній послідовності. Як наслідок, інформаційна РНК починає кодувати порядок розміщення амінокислот та переміщається по рибосомі по мірі приєднання чергової амінокислоти до попередньої. І чим більше рибосом, тим більшою стає тРНК. Між двома ділянками рибосоми розташований центр, що каталізує утворення пептидних зв’язків. Каталітична функція. Дана функція полягає в синтезі пептидного зв’язку та центру для гідролізу ГТФ. Функція механічного пересування субстратів – іРНК та тРНК. Відбувається відбір з фонду амінокислот, які утворила клітина, саме ту “потрібну” щоб направитись з нею до рибосоми та утворити аміноацил тРНК. Далі спарюючись з іншими ділянками рибосоми за принципом комплементарності, утворюється іРНК. Синтез білка на експорт для екзоцитозу, тобто виведення його за межі клітини (клітина печінки синтезує білки плазми крові, В-лімфоцити і плазмоцити – g-глобуліни).

Що таке рибосоми?

Рибосоми – це органели білкового синтезу, які в свою чергу складаються з рРНК і білка. Вони можуть знаходитися в прокаріотичних та еукаріотичних клітинах. Виняток становлять лише еритроцити ссавців.

Виділяють два види рибосом:

    Малі (містяться в прокаріотах, пластидах та мітохондріях еукаріот. Такі рибосоми не приєднані до мембран). Великі (містяться в цитоплазмі клітин еукаріотичного типу. Приєднані до мембран ендоплазматичної сітки та разом з нею становлять гранулярну ендоплазматичну сітку.

Сподіваємося, що з цієї статті Ви дізнались про функції рибосом.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Які функції виконують рибосоми?