З чого складається молекула?

Незважаючи на те, що про молекули знають всі ще з початкової школи, при поясненні суті даного об’єкта, а також принципової різниці між атомом і молекулою, можуть виникати деякі труднощі. Нижче описано з чого складаються молекули.

З чого складається молекула

Молекула є елементарною частинкою речовини, що володіє всіма його фізико-хімічними властивостями. Молекули всіх речовин складаються з атомів. Залежно від типу речовини, молекули можуть бути однорідними (що складаються з атомів лише одного хімічного елемента), так і включають в свій склад атоми різних елементів.

У випадку з рядом речовин (наприклад, металами), молекули можуть складатися тільки з одного атома. Молекули газів складаються з двох атомів хімічного елемента (наприклад, водню, гелію).

Грунтуючись на періодичній таблиці Менделєєва, за допомогою прийнятих позначень виражається хімічний склад молекул різних речовин, кількість атомів, а також порядок зв’язків між ними.

Існують молекули простих речовин, що складаються з атомів двох видів. До найбільш поширених можна віднести молекулу води, що має в складі два атоми водню і один атом кисню, що виражається формулою Н2О.

Молекули більш складних речовин складаються з більшого числа атомів різних елементів, і при вираженні формули упорядковуються за типами груп.

Наприклад, формула гашеного вапна Са (ОН) 2 висловлює приєднання до одного атома кальцію двох гідроксідних (лужних) груп атомів кисню і водню (групи ОН). Такий склад молекули визначає її хімічні властивості і реакцію з іншими речовинами.

Органічні молекули складаються з набагато більшого числа різних атомів, об’єднаних в групи.

Варто знати, що при об’єднанні атомів в молекули в значній мірі змінюються фізичні властивості речовини. Зокрема, вуглець, з якого можна виростити крісталли штучних алмазів, при реакції з киснем утворює летючий вуглекислий газ СО2.

Під впливом зовнішніх факторів (нагрівання, приміщення в певний каталізатор) зв’язки між атомами, з яких складаються молекули, в ряді випадків руйнуються, в результаті чого молекула речовини розпадається на більш прості сполуки, що володіють відмінними від початкої речовини властивостями.

Відповідно, при змішуванні різних речовин атоми, з яких складаються молекули, можуть змінювати місце розташування, в результаті чого будуть утворюватися нові речовини або відбуватися процес розпаду до більш простих.

Знаючи, з яких атомів складається молекула тієї чи іншої речовини, при використанні таблиці Менделєєва можна визначити її відносну масу в порівнянні з іншими речовинами. Точну вагу відомого обсягу з’ясувати без додаткових знань неможливо, так як, наприклад, у твердих речовин існує кристалічна решітка, що задає обсяг певній кількості молекул, у газів також існує певна щільність в спокійному стані і так далі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
З чого складається молекула?