З якими речовинами реагує оцтова кислота

З якими речовинами реагує оцтова кислота

1. Взаємодія оцтової кислоти з лугами

Під час взаємодії оцтової кислоти з лугами утворюється сіль й вода, така реакція називається Реакцією нейтралізації :

СН3COOH (оцтова кислота) + NaOH > CH3COONa (натрій ацетат) + H2O

2. Взаємодія карбонових кислот з металами, основними оксидами і солями

А. Оцтова кислота взаємодіє з активними металами з утворенням солі й виділенням водню:
СН3COOH + Na > CH3COONa + H2^
2СН3COOH (оцтова кислота) + Zn > (CH3COO)2Zn (цинк ацетат) + H2^

Б. Під час взаємодії оцтової кислоти з основними оксидами і солями летких й слабкіших кислот утворюється сіль та вода:
2СН3COOH (оцтова кислота) + CaO > (CH3COO)2Ca (кальцій ацетат) + H2O
2СН3COOH + Na2CO3 > 2CH3COONa + H2O + CO2^

Специфічні властивості оцтової кислоти

3. Реакції відновлення

Карбоновим кислотам властиві реакції, які не характерні для мінеральних кислот. Так, вони взаємодіють з воднем при нагріванні в присутності каталізаторів, утворюючи спирти:
СН3COOH (оцтова кислота) + 2Н2 > CH3CН2OН (етанол) + Н2О

4. Реакції естерифікації

Якщо до оцтової кислоти додати етиловий спирт й трохи сульфатної кислоти, то при нагріванні з’являється приємний запах оцтово–етилового естеру. У цій реакції бере участь ОН–група карбоксилу. Сульфатна кислота служить водовбирним засобом.
СН3COOH (оцтова кислота) + НO–С2Н5 > CH3COOC2Н5 (оцтово-етиловий естер) + H2O.

5. Дія хлору на оцтову кислоту

Відбувається заміщення атомів Гідрогену вуглеводневого радикалу атомами Хлору.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
З якими речовинами реагує оцтова кислота