З якими речовинами реагує сульфатна кислота

З якими речовинами реагує сульфатна кислота

1. Взаємодія з металами

Розведена сульфатна кислота взаємодіє з металами які в ряду активності стоять до водню, з виділенням водню й утворенням солі. Наприклад: H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2.

2. Взаємодія з основними оксидами

Сульфатна кислота взаємодіє з основними й амфотерними оксидами з утворенням солі й виділенням води, наприклад: CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O
або в йонно-молекулярній формі: CuO + 2H+ = Cu2++ H2O
Цей тип реакцій застосовують на металообробних заводах для очищення поверхні металевих виробів, які зазнавали в процесі виготовлення сильного нагрівання. Цю операцію називають травленням металу.

3. Взаємодія з основами

Сульфатна кислота взаємодіє з основами з утворенням солі й виділенням води,
наприклад: Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O
або в йонно-молекулярній формі: Cu(OH)2 + 2H+ = Cu2+ + 2H2O.

Реакцію між кислотою і основою в результаті якої утворюється сіль і вода називають Реакцією нейтралізації.

4. Взаємодія з солями

Як сильна нелетка кислота сульфатна кислота витісняє інші кислоти із сухих солей. Наприклад: H2SO4 + 2KCl > К2SO4 + 2HCl^.

Концентрована сульфатна кислота

З багатьма металами за звичайної температури не взаємодіє. Тому безводну кислоту можна зберігати в залізній тарі. Однак при нагріванні вона взаємодіє майже з усіма металами (крім платини і золота). Під час цих реакцій залежно від активності металу може виділятися сірка, гідроген сульфід або сульфур(IV) оксид. Реакція відбувається за схемою:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
З якими речовинами реагує сульфатна кислота