“Зажурилась Україна” аналіз

“Зажурилась Україна” – історична пісня, аналіз якої подано в цій статті. Записано пісню в середині ХІХ ст. в Новомосковському повіті Катеринославської губернії.

Даний твір – татаро-турецькі напади. З часом пісня зазнала значних переробок. Очевидно, заключна частина її, яка відрізняється своїм оптимістичним настроєм, створена пізніше, перед остаточним звільненням чорноморських берегів з-під турецького поневолення в другій половині ХVІІІ ст.

“Зажурилась Україна” аналіз

Тема “Зажурилась Україна”: показ страждань українського народу від нападів турецько-татарських орд.

Ідея “Зажурилась Україна”: заклик до мирного населення єднатися з козацьким військом для захисту рідних земель.

Основна думка: лише одностайні дії всього народу можуть врятувати країну від зруйнування.

Жанр “Зажурилась Україна”: історична пісня.

“Зажурилась Україна” художні засоби

Метафори: “Зажурилась Україна”, “слава не пропала”.

Риторичні оклики: “Дамо тому стиха лиха Та вражому турку!” “Оце ж тобі, вражий турчин, З душею розлука!”.

Риторичне звертання (годі тобі, пане-брат,, гринджоли малювати…).

Епітети: маленькїї діти; шабля гостра, довга; вражий турчин,

Синекдоха – як заняли, то й погнали до пана, до хана

Пестливі слова – шабелька

Фразеологізми – Гринджоли малювати – нічого не робити; дамо тому стиха лиха та вражому турку – покарати когось; з душею розлука – смерть.

Пісня “Зажурилась Україна” образно змальовує історію і причини появи козацтва. “Не витрачай намарне час” (як іще можна назвати розмальовування санчат) – борися, борони себе, свою родину, свою країну! Ця думка пронизує усю пісню, вона у різних варіаціях поторюється кілька разів, детально змальовано як саме, за допомогою якої саме зброї можна воювати. Використано прийом градації – повторення однотипних тропів для посилення чи послаблення враження.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
“Зажурилась Україна” аналіз