Зовнішня будова листка

Листки рослин дуже різноманітні за будовою, формою листкової пластинки, забарвленням, кріпленням до стебла. В даній статті ми розглянемо Будову листка рослини, Жилкування листків, типи листових пластинок та Листкорозташування.

Зовнішня будова листка

Листок це – бічний вегетативний орган рослини, що здійснює функції живлення, дихання і транспірації. Листки закладаються у вигляді зовнішніх горбиків твірної тканини верхівкової меристеми бруньки.

Листок складається з:

– черешка,

– листкової пластинки,

– прилистків.

Листкова пластинка – Основна частина листка.

Черешок – Стеблоподібний перехід між листковою пластинкою і основою. У деяких рослин черешків немає, такі листки на відміну від черешкових називаються Сидячими.

Прилистки – листкоподібні утворення біля основи черешка листка, які служать для захисту молодого листя та пазушної бруньки.

Листкові пластинки за формою бувають:

-лінійні (злаки),

– овальні (акація),

– ланцетні (верба),

– стрілоподібні (стрілолист),

– округлі (осика),

– серцевидні (липа).

Форми краю листкової пластинки :

– цілокраїй,

– зубчастий,

– пилчастий,

– виїмчастий.

Залежно від розміру і форми розсіченості пластинки розрізняють:

– лопатеві (дуб – розрізи сягають чверті ширини листкової пластинки),

– роздільні (мак – розрізи більші за чверть ширини листкової пластинки),

– розсічені (реп’ях – розрізи досягають середини листкової пластинки).

Залежно від числа листкових пластинок на черешку, листки поділяють

– прості

– складні

Простий листок складається з черешка та одної листкової пластинки і відпадає під час листопаду повністю.

Складний листок має кілька листкових пластинок, розташованих на спільному черешку. Кожну листкову пластинку складного листка, яка під час листопаду може відпадати самостійно, називають листочком.

Серед складних листків розрізняють:

А) Трійчасті (конюшина, суниці) – три листочки, що власними короткими черешками прикріплюються до спільного черешка;

Б) Пальчасті (каштан) – число листочків перевищує три.

В) Парноперистоскладні – (акація жовта) – верхівка спільного черешка закінчується парою листочків.

Г) Непарноперистоскладні – (шипшина) – одним листочком.

Типи листкорозміщення:

– чергове, або спіральне,

– супротивне,

– кільчасте.

При черговому розміщенні поодинокі листки прикріплені до стеблових вузлів по спіралі (яблуня, фікус, береза). При супротивному – два листки у вузлі розміщені один навпроти одного (бузок, клен). Кільчасте листкорозміщення – три і більше листків у вузлі обхоплюють стебло кільцем (елодея, вороняче око, хвощі).

Жилкування листка – це порядок розташування жилок у листковій пластинці. Функції жилок: – рух води й мінеральних речовин (по судинах); – відтік органічних речовин із листя до інших органів (по ситоподібних трубках); – волокна, що входять до складу жилок, надають міцності й пружності листкам. Паралельне жилкування – уздовж пластинки проходить кілька однакових жилок паралельно одна одній від основи листка до його верхівки. Дугове жилкування – кожна жилка, крім центральної, вигнута подібно до дуги. Сітчасте жилкування – це жилкування, при якому від однієї головної жилки розходяться бічні відгалуження за перистим або пальчастим типом. При перистому жилкуванні виражена головна жилка, від якої в обидва боки відходять бічні, при пальчастому – головна жилка не виражена, у листок входять кілька великих жилок, від яких відходять бічні.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Зовнішня будова листка